Openbare zitting Gemeenteraad: 18 november 2019

Dit evenement is al voorbij

Op maandag 18 november 2019, om 16u, in het Stadhuis van Brussel.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel heeft de agenda vastgelegd van de openbare zittingen van de Gemeenteraad.

Openbare zitting Gemeenteraad: 18 november 2019