Maatregelen coronavirus

 

Openbare zitting Gemeenteraad: 18 oktober 2021

Dit evenement is al voorbij

Op maandag 18 oktober 2021, om 16u, in het Stadhuis van Brussel.

Deze Gemeenteraad vindt plaats op hybride wijze via videoconferentie en met fysieke aanwezigheid (onder bepaalde voorwaarden) wegens de huidige sanitaire toestand. Het publiek kan in principe fysiek aanwezig zijn bij de zitting na voorlegging van één van de volgende documenten:

  • Volledige vaccinatie (door voorlegging van een Covid Safe Ticket)
  • Een negatieve PCR-test, afgenomen binnen de 48 uur voorafgaand aan de Gemeenteraad
  • Een negatieve antigeentest, afgenomen binnen de 24 uur voorafgaand aan de Gemeenteraad
  • Een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden voor personen die reeds besmet zijn geweest met het coronavirus (door voorlegging van het Covid Safe Ticket)

De verificatie gebeurt via de toepassing 'CovidScan' of door voorlegging van een Covid Safe Ticket in papieren versie.

Als er nog wijzigingen worden doorgevoerd wat betreft de maatregelen die verband houden met de sanitaire crisis, dan worden die hier op voorhand aangekondigd.

De openbaarheid van de zitting wordt eveneens verzekerd door de live-uitzending van de debatten.