Openbare zitting Gemeenteraad: 19 december 2022

Op maandag 19 december 2022, om 16u, in het Stadhuis van Brussel.

De openbaarheid van de zitting wordt verzekerd door de live-uitzending van de debatten: