Openbare zitting Gemeenteraad: 23 mei 2022

Op maandag 23 mei 2022, om 16u, in het Stadhuis van Brussel.

De openbaarheid van de zitting wordt verzekerd door de live-uitzending van de debatten: