Openbare zitting Gemeenteraad: 23 september 2019

Op maandag 23 september 2019, om 16u, in het Stadhuis van Brussel.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel heeft de agenda vastgelegd van de openbare zittingen van de Gemeenteraad.

Openbare zitting Gemeenteraad: 23 september 2019