Openbare zitting Gemeenteraad: 25 mei 2020

Op maandag 25 mei 2020, om 16u, in het Stadhuis van Brussel.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel heeft de agenda vastgelegd van de openbare zittingen van de Gemeenteraad.

Openbare zitting Gemeenteraad: 25 mei 2020