Openbare zitting Gemeenteraad: 27 januari 2020

Op maandag 27 januari 2020, om 17u, in het Stadhuis van Brussel.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel heeft de agenda vastgelegd van de openbare zittingen van de Gemeenteraad.

Openbare zitting Gemeenteraad: 27 januari 2020