attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Openbare zitting Gemeenteraad: 27 juni 2022

Dit evenement is al voorbij

Op maandag 27 juni 2022, om 16u, in het Stadhuis van Brussel.

De openbaarheid van de zitting wordt verzekerd door de live-uitzending van de debatten: