Overslaan en naar de inhoud gaan

Ophaling grofvuil aan huis

Ophaling grofvuil aan huis

Elk huishouden dat in de Stad Brussel woont, kan een afspraak maken voor de ophaling aan huis van maximaal 2 m³ grof huisvuil.

Deze dienst is beperkt tot één aanvraag per huishouden per kalenderjaar.

De aanvragers mogen hun grof huisvuil buitenzetten vanaf de dag vóór hun afspraak vanaf 20u op het trottoir aan hun voorgevel.

De aanvragers krijgen een aanplakbiljet dat ze op hun grofvuil moeten bevestigen. Zo is het duidelijk grofvuil en geen sluikstort.

De aanvrager hoeft niet aanwezig te zijn op het moment van de ophaling door de stadsdiensten.

De ophaling gebeurt zo snel mogelijk, afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Aanvaard afval:

 • Meubels, matrassen en decoratief meubilair.
 • Elektrische en elektronische huishoudtoestellen.
 • Ander huishoudelijk afval dat door het volume, het gewicht of de aard niet in huishoudelijke afvalzakken past (gereedschap, speelgoed,...).

Geweigerd afval:

 • Bouw- en sloopafval (alle soorten: hout, gips, bakstenen, parket, tegels,...).
 • Chemische producten of huishoudelijke chemische producten (tuinproducten, fotografische producten, batterijen, medische producten, printerpatronen, lijm, verf, brandblusapparaten, spuitbussen, plantaardige en minerale olie,...), ongeacht de hoeveelheid.
 • Afval dat in zakken wordt opgehaald door de teams van Net Brussel of dat in specifieke containers op de openbare weg kan worden weggegooid (huishoudelijk voedingsafval, papier en karton, PMD, organisch afval, tuinafval, kleding, glas,...).
 • Banden. 

 • Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats).
 • Geen andere aanvraag voor het huishouden hebben ingediend in het lopende kalenderjaar. 

Online via:

Per e-mail: info@brucity.be, met vermelding van:

 • Rijksregisternummer
 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • Ophaaladres (straat, nummer, postcode en plaats)
 • Gedetailleerde beschrijving van het afval

Telefonisch op 02 279 22 11

Als je geen elektronische identiteitskaart of verblijfsvergunning hebt: zonder afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum Brucity 

Brucity: piekuren aan de loketten zonder afspraak

Piekuren aan de loketten van Brucity (met toegankelijke tabel)

Identiteitsbewijs 

Gratis 

De ophaling gebeurt zo snel mogelijk, afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Voor je grofvuil bestaan ​​er ook verschillende andere oplossingen (inzameling per wijk, ophaling door het Gewest en via de containerparken):

Afval 

PRAKTISCHE INFO