Oproep innoverende burgerinitiatieven 'Faire Bruxelles Samen'

De Stad Brussel stelt 45.000 euro ter beschikking van buurtcomités of verenigingen om nieuwe burgerinitiatieven aan te moedigen.

Wilt u experimenteren met nieuwe manieren om leven te brengen in uw buurt of straat? Heeft u ideeën om in behoeften te voorzien of nieuwe vormen van solidariteit aan te moedigen, zeker in het kader van de huidige gezondheidscrisis? Stel dan een project voor dat volledig bijdraagt ​​aan de heropleving van de burger en nieuwe manieren om samen Brussel te maken ('Faire Bruxelles Samen').

Wie mag deelnemen?

Een feitelijke vereniging (een burgercomité, een buurtcomité, een oudercomité) en/of een vzw.

Formulier en reglement?

Meer info?

Gemaakt 10/06/2020 (bewerkt op 29/09/2021)