Oproep tot giften Oekraïne

Het Consortium 12-12 lanceert de ​​actie 'Oekraïne 12-12' om de slachtoffers van de crisis in Oekraïne te helpen. Humanitaire en medische items kan u dan weer brengen naar Paleis 11 van Brussels Expo.

Het Consortium 12-12 verenigt 7 humanitaire organisaties die zich coördineren voor fondsenwerving in geval van ernstige crisissen of rampen.

Oekraïne 12-12

De actie Oekraïne 12-12 heeft tot doel de nodige fondsen in te zamelen voor de financiering van humanitaire operaties in Oekraïne en de buurlanden die te maken hebben met een grote toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne.

Met deze fondsen worden hulpprogramma's opgezet op het vlak van dringende gezondheidszorg, voeding, watervoorziening, hygiëne, onderwijs, psychosociale begeleiding en bescherming.

Hoe een gift doen?

Humanitaire en medische spullen doneren?

U kan ook humanitaire en medische middelen doneren en brengen naar Paleis 11 van Brussels Expo (Miramarlaan - 1020 Brussel). Openingsuren: elke dag van 8u tot 20u. Meer info over de aanvaarde items:

Oproep tot giften Oekraïne

Gemaakt 03/03/2022 (bewerkt op 17/03/2022)

AGENDA

 

ZIE OOK