Oproep tot giften Oekraïne

Het Consortium 12-12 lanceert de ​​actie 'Oekraïne 12-12' om de slachtoffers van de crisis in Oekraïne te helpen. Humanitaire en medische items kan u dan weer brengen naar parking E van Brussels Expo.

Het Consortium 12-12 verenigt 7 humanitaire organisaties die zich coördineren voor fondsenwerving in geval van ernstige crisissen of rampen.

Oekraïne 12-12

De actie Oekraïne 12-12 heeft tot doel de nodige fondsen in te zamelen voor de financiering van humanitaire operaties in Oekraïne en de buurlanden die te maken hebben met een grote toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne.

Met deze fondsen worden hulpprogramma's opgezet op het vlak van dringende gezondheidszorg, voeding, watervoorziening, hygiëne, onderwijs, psychosociale begeleiding en bescherming.

Hoe een gift doen?

Humanitaire en medische spullen doneren?

U kan ook humanitaire en medische middelen doneren en brengen naar parking E van Brussels Expo (Miramarlaan - 1020 Brussel). Openingsuren: elke dinsdag, donderdag en zaterdag van 9u tot 17u. Meer info over de aanvaarde items: Externe site Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium (Facebook)

Oproep tot giften Oekraïne

Gemaakt 03/03/2022 (bewerkt op 05/08/2022)

ZIE OOK