Ouderenplan

De Stad Brussel en haar OCMW hebben een 'Ouderenplan'. Dat actieplan wil de senioren een stad bieden die aangepast is aan hun behoeften, met een actieve deelname aan het leven in hun buurt om hun isolement te doorbreken.

Met dit plan en de aangewende acties wil de Stad Brussel de ontplooiing van ouderen bevorderen, hun leefomgeving en gezondheid verbeteren en hun deelname aan het sociale leven van hun gemeente aanmoedigen.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de basisbehoeften van ouderen:

  • toegang hebben tot informatiekanalen
  • zich veilig voelen in openbare ruimten
  • actief deelnemen aan het sociale en culturele leven
  • plaatselijke gezondheidszorg
  • behoorlijke en aangepaste huisvesting

Meer info:

Ouderenplan