Parkeren van campers

Verschillende gemeenten verbieden het verblijf in een camper (mobilhome in België) of andere kampeerauto's. In andere gemeenten zijn er speciaal voorziene parkeerplaatsen voor de campers. Hoe zit dat in de Stad Brussel?

Er is geen parking voor campers of motorhomes op het grondgebied van de Stad Brussel. Mobilhomes mogen dus op elke plaats parkeren waar dat toegelaten is en waar de plaats niet gereserveerd is voor een ander type voertuig.

Het verblijf in een wagen of camper mag niet langer duren dan 24 uur. Artikel 34 van het Algemeen politiereglement:

Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het op het hele grondgebied van de gemeente en op elke plaats van de openbare ruimte verboden om langer dan 24 uur onafgebroken te verblijven, slapen of kamperen in, bijvoorbeeld, een wagen, een caravan, een camper of een daartoe ingericht voertuig.

Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het eveneens verboden om meer dan 24 uur onafgebroken op een privéterrein te verblijven in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome.