Parkeren van campers

Verschillende gemeenten verbieden het verblijf in een camper (mobilhome in België) of andere kampeerauto's. In andere gemeenten zijn er speciaal voorziene parkeerplaatsen voor de campers. Hoe zit dat in de Stad Brussel?

Er is geen parking voor campers of motorhomes op het grondgebied van de Stad Brussel. Mobilhomes mogen dus op elke plaats parkeren waar dat toegelaten is en waar de plaats niet gereserveerd is voor een ander type voertuig.

Het verblijf in een wagen of camper mag niet langer duren dan 24 uur. Artikel 30 van het Algemeen politiereglement: Behoudens vergunning is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente en op iedere plaats van de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen.

Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privé-terrein te verblijven in een mobiel onderkomen zoals woonaanhangwagens, caravans of motorhomes, behoudens vergunning....