Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Pensioen

De personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (65 jaar voor mannen en vrouwen) worden vrijgesteld van het indienen van een pensioenaanvraag.

De procedure van dit onderzoek wordt schriftelijk door de Federale Pensioendienst aan betrokkene meegedeeld. Betrokkene wordt op de hoogte gebracht wie zijn dossier zal behandelen (hoofd- of gewestelijk kantoor). De pensioenaanvraag gebeurt ook automatisch bij wie werkloosheidsuitkeringen krijgt of een tussenkomst van de mutualiteit.

Een pensioenaanvraag moet worden ingediend in de volgende gevallen:

  • voor de personen die met pensioen gaan na de normale pensioenleeftijd
  • wanneer het pensioen vervroegd wordt aangevraagd, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
  • als het pensioen wordt gevraagd op een leeftijd die eigen is aan een bijzonder stelsel: mijnwerkers, zeevarenden,vliegend personeel burgerluchtvaart,...

De pensioenaanvraag mag ingediend worden 1 jaar voordat u met pensioen gaat. Het pensioen gaat dan in op de 1ste dag van de maand die volgt op de verjaardag van de betrokkene.

De aanvraag kan ingediend worden bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijf of in de centrale zetel van de Federale Pensioendienst. De aanvrager moet zich persoonlijk aanbieden in het bezit van zijn identiteitskaart en die van zijn echtgenoot(e).

De aanvrager kan zich ook laten vertegenwoordigen indien hij of zij niet in de mogelijkheid is om zelf een aanvraag in te dienen. Deze vertegenwoordiger moet meerderjarig zijn en drager van een volmacht (PDF, 250.19 KB) die bij de aanvraag wordt gevoegd. De personen die moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen, kunnen ook een thuisbezoek van een ambtenaar van de Stad aanvragen.

Men kan ook bij de dienst Pensioenen terecht voor de aanvraag van een overlevingspensioen, een pensioen bij feitelijke scheiding, een pensioen van de uit de echt gescheiden persoon en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Voor de inwoners van de Stad Brussel:

Voor verdere inlichtingen over pensioenen, gelieve u te wenden tot de Rijksdienst voor Pensioenen of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen (RSVZ).

Voor meer info over pensioenen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren is er de gratis pensioenlijn op het nummer 1765.