Plannen en reglementen Stedenbouw

De ontwikkelingsplannen zijn richtinggevende indicatieve plannen, terwijl de bijzondere bestemmingsplannen (BBP's) en de verkavelingsvergunningen reglementair zijn en algemeen nageleefd moeten worden. Stedenbouwkundige verordeningen bepalen voorwaarden voor de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen. Rooilijnplannen bepalen de grens tussen het openbaar domein en de aangelande eigendommen.

Opgelet: om sommige plannen in detail te bekijken, gelieve het document te downloaden (icoon downloaden, rechts bovenaan).

Stedenbouwkundige gemeentereglementen zijn in voege op het grondgebied van de Stad Brussel.

Kaart BBP Haren:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

52-06

Wijk van het oude kastel van de Markies d’Assche

KB. 31-01-61

Externe site Plan van aanleg

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Laken:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

48-02

Modelwijk

KB. 10-09-68

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Bestemmingsplan

48-05

Prins Karel Square wijk

KB. 20-10-56

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

48-06bis

Wijk Prins Karelsquare – Sint-Annadreef

KB. 31-05-90

Externe site Stedenbouwlundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

Externe site Plan van de bestaande toestand

48-16bis

Reper-Vreven

KB. 30-10-75

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

49-03

Mutsaardwijk

KB. 28-03-60

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Bestemmingsplan

49-04

Mutsaardwijk

KB. 27-09-62

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Bestemmingsplan

50-01

Wijk Van Praet

KB. 14-11-52 & 18-04-56
KB. 15-07-13 & 16-09-13

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg 50-01

Externe site Plan van aanleg 50-01bis

Externe site Nota’s en verslagen

Externe site Foto’s

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Louiza:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

40-20

'S Heerenhuylaanwijk

KB. 09-12-68

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Bestemmingenplan

40-21bis

Huizenblok 19F

KB. 15-10-92

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

Externe site Plan van de feitelijk bestaande toestand en rechtstoestand

99-04

Groennejagerswijk

BR. 17-07-08

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen
Externe site Rooilijnenplan

Externe site Situeringsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Neder-Over-Heembeek:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

16-10

Wijk van de wilgen

KB. 20-08-56

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

50-31

Versailleslaanwijk I

KB. 07-04-69

Externe site Voorschriften
Externe site Bestemmingsplan

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Noord:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

09-01Tour & TaxisBR 20-04-17 (in werking op 18-05-17)Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Bestemmingsplan (blad nr. 4a)
Externe site Plan van de inplantingen (blad nr. 4b)
Externe site Nota's en Verslag
Externe site Fotoreportage
Externe site Lokalisatieplan (blad nr. 1)
Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand (blad nr. 2)
Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand (blad nr. 3)
Externe site Niet-technisch overzicht (MER-NTO)
Externe site Niet-technisch overzicht Addendum(MER Addendum-NTO)

46-65bis

Wijk Emile Jacqmainlaan

KB. 07-06-89

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

Externe site Rooilijnenplan

Externe site Plan van de bestaande toestand

70-20a

Willebroek

BR. 19-03-09

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Bestemmingsplan
Externe site Rooilijnplan

Externe site Situeringsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site MER- Niet technische samenvatting

Externe site Begeleidende maatregelen

Externe site Nota’s en verslagen

Externe site Foto’s

70-20b

Helihaven

BR. 10-11-05

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Bestemmingsplan
Externe site Plan van inplanting en bouwprofielen

Externe site Rooilijnplan

Externe site Situeringsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site Nota’s en verslagen

Externe site Foto’s

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Noord-Oost:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

06-01

Archimedes

BR. 16-06-11

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften

Externe site Plan van de bestemmingszones

Externe site Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe site Situeringsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site Nota’s en verslagen

Externe site Fotoreportage

06-02

Veronese

BR. 16-07-15

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe site Situeringsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site Nota’s en verslagen

Externe site Fotografisch inventaris

06-03

Saint-Quentin

BR. 16-07-15

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen
Externe site Plan van de rooilijnen

Externe site Situeringsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Nota’s en verslagen (PDF, 15.91 MB)

Externe site Fotografisch Inventaris

41-32

Huizenblok 5c

KB. 17-01-64

Externe site Bestemmingsplan

41-41

Karel de Groote I

KB. 08-10-64

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften

Externe site Bestemmingsplan

41-43

Karel de Groote II

KB. 21-05-64

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften

Externe site Bestemmingsplan

60-02

Léopolds - Wijk

KB. 05-07-89

Externe site Stedenbouwkundige oorschriften
Externe site Plan van aanleg
Externe site Rooilijnenplan

Externe site Plan van de bestaande toestand

60-03

Stevinwijk

BR. 02-10-03

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe site Liggingsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand van het gelijksvloer

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand van de verdiepingen

Externe site Nota’s en verslagen

60-04bis

Hamerwijk

BE. 22-04-93

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan met de wijziging van de rooilijn
Externe site Plan van de inplantingen

Externe site Plan van de bestaande toestand

60-12

Wijk Etterbeek-Van Maerlant

BE. 29-10-92

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe site Plan van de bestaande toestand

60-13

Wijk van de Residence Palace

BE. 24-06-93
BR. 30-03-2006

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan van de inplantingen en de bouwprofielen
Externe site Plan van gedeeltelijke afschaffing

Externe site Plan van de bestaande toestand

60-41

Belliard-Etterbeek

BR. 18-02-16

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen
Externe site Plan van de rooilijnen

Externe site Localisatieplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site Nota’s en verslagen

Externe site Aanbevelingen

Externe site Fotoreportage

Externe site Milieueefectenrapport, niet technische samenvatting

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Vijfhoek:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

02-01

Anspach

BR. 24-03-05

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften

Externe site Plan van de bestemmingszones

Externe site Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe site Localisatieplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site Nota’s en verslagen

07-02

Pacheco

BR. 18-04-13

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe site Localisatieplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site Nota’s en verslagen

Externe site Aanbevelingen

Externe site Fotoreportage

20-12

Marollen

KB. 10-10-74

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

25-10

Sint-Goriks-
plein

KB. 09-04-81

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

Externe site Plan van de bestaande toestand

30-40

Putterijwijk

KB. 13-09-84

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg
Externe site Rooilijnenplan

Externe site Plan van de bestaande toestand

33-02

Heilige-Geest

KB. 04-03-81

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

35-11

Banque
de Bruxelles

KB. 10-12-75

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften

Externe site Plan

42-11

Abrikozeboom
- Huizenblok
42-J

KB. 24-02-69

Externe site Bestemmingsplan

42-21

Samaritai-
nessewijk

KB. 07-02-78

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

42-30

Samarit.
- Kandelaarswijk

KB. 27-10-81

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

Externe site Plan van de bestaande toestand

44-27

Dambordstraat
en omgeving

KB. 13-02-69

Externe site Bestemmingsplan

44-43

Zaterdagplein

KB. 09-04-81

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

Externe site Plan van de bestaande toestand

45J-5

Minimenwijk

KB. 13-03-59

Externe site Plan van aanleg

48-30

Vossen

KB. 09-04-81

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van aanleg

Externe site Plan van de bestaande toestand

594-102

Wolstraat

KB. 27-03-56

Externe site Stedenbouwlundige voorschriften
Externe site Bestemmingsplan

60-07bis

Antwerpen-
IJzerwijk

BR. 08-04-93

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften

Externe site Plan van de bestemmingszones

Externe site Plan van inplanting en bouwprofielen

Externe site Plan van de bestaande toestand

60-09bis

Kruidtuinwijk

BR. 17-06-93
BR. 10-09-09
BR. 18-08-13

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften

Externe site Plan van de bestemmingszones

Externe site Plan met de wijziging van de rooilijn

Externe site Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe site Plan van gedeeltelijke afschaffing nr 1

Externe site Plan van gedeeltelijke afschaffing nr 2

Externe site Plan van de bestaande toestand

60-10

Martelarenwijk

BE. 29-10-92

RS. 12-01-96

BR. 10-06-05

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan met de wijziging van de rooilijn
Externe site Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe site Plan van de bestaande toestand

60-15

Koningsstraat

BR. 14-07-05

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe site Liggingsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site Rapporten, nota’s inventorissen

60-33

Samarit.-Kandelaarswijk

BE. 01-07-93

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Plan van de inplantingnen en de bouwprofielen

Externe site Plan van de bestaande toestand

60-35

Marollen-
Nieuwland

BR. 16-12-99

Externe site Stedenbouwkundihe voorschriften
Externe site Schema van de bestemmingen
Externe site Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe site Liggingsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site Effectenrapport

Externe site Nota’s en verslagen

60-39

Marollen-
Kapelle

BR. 18-06-98

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Schema van de bestemmingen
Externe site Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe site Liggingsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site Effectenrapport

Externe site Nota’s en verslagen

80-05

Sint-Jakobs/
Bijstandswijk

BR. 17-02-05

RS. 19-09-2008

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Bestemmingsplan

Externe site Plan van de inplantingen en de karakteristieken van de gebouwen
Externe site Plan van de rooilijnen

Externe site Liggingsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand van het gelijksvloer

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand van de verdiepingen

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand - bouwprofielen

Externe site Rapporten, nota’s en inventorissen

80-15

Grote Zavel

BR. 21-12-2006

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften
Externe site Bestemmingszones
Externe site Plan van inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe site Liggingsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

Externe site Rapporten, nota’s en inventorissen

Externe site Fotoreportage

80-41

Orts-
Devauxwijk

BR. 09-07-98

Externe site Stedenbouwkundige voorschriften - Effectenrapport
Externe site Plan van de bestemmingszones
Externe site Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe site Liggingsplan

Externe site Plan van de bestaande rechtstoestand

Externe site Plan van de bestaande feitelijke toestand

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Om kennis te nemen van de verkavelingen op het grondgebied van de stad Brussel, kan u de Externe site cartografische website BruGIS raadplegen.

De raadpleging van het plan en van de voorschriften van de verkavelingsvergunningen gebeurt bij het Archief van de Stad Brussel.

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden na voorafgaande betaling van een vergoeding.

Opgelet: bij verkavelingsvergunningen heeft de dienst Archief van de Stad Brussel als uitsluitende opdracht de dossiers ter raadpleging ter beschikking te stellen. Bijgevolg zijn de ambtenaren van de dienst Archief niet bevoegd om:

 • vragen van stedenbouwkundige aard te beantwoorden (rechtstoestand van een goed, stedenbouwkundige bestemming, toelichting bij plannen,...)
 • een advies te formuleren of de inhoud van dossiers van verkavelingsvergunningen die in de depots worden bewaard te interpreteren
 • attesten van welke aard ook (stedenbouwkundige bestemming, afwezigheid van plannen,...) af te leveren

De rooilijnplannen en de Atlas der buurtwegen kan geraadpleegd worden bij:

Bekendmakingen sinds september 2021

Rooilijnwijzigings- en afschaffingsplan - Baksteenkaai en Zeehondstraat

Rooilijnplan Koning Albertlaan en Beizegemstraat

Rooilijnplan - Meibloemstraat, Beukenootjesstraat, Ransbeekstraat, Leo XIII-straat, Frans Vekemansstraat, Oorlogskruisenlaan, Heembeeksestraat, Sint-Nikolaasstraat en Bravekinderenstraat

Rooilijnplan Flodorp, Korte Kampstraat en Ganzenweidestraat

Rooilijnplan Laënneclaan - Adrien Bayetlaan

Rooilijnwijzigingsplan Halve Cirkelstraat

Rooilijnplan Hopstraat

Gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen nummer 14 en nummer 29 in Brussel (Laken)

Rooilijnplan Menslievendheidsstraat hoek Aanaardingsstraat

Buurtweg nummer 3 tussen de Parochiestraat en de spoorweg

Buurtwegen en voetwegen in Haren

ZIE OOK