Plannen en reglementen Stedenbouw

De ontwikkelingsplannen zijn richtinggevende indicatieve plannen, terwijl de bijzondere bestemmingsplannen (BBP's) reglementair zijn en algemeen erkend worden. 

Opgelet: om sommige plannen in detail te bekijken, gelieve het document te downloaden (icoon downloaden, rechts bovenaan).

Stedenbouwkundige gemeentereglementen zijn in voege op het grondgebied van de Stad Brussel.

Kaart BBP Haren:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

52-06

Wijk van het oude kastel van de Markies d’Assche

KB. 31-01-61

Plan van aanleg

80-30

Beemdgracht

BR. 26-03-98

Stedenbouwkundige voorschriften

Schema van de bestemmingen

Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Liggingsplan

Plan van de bestaande rechtstoestel

Plan de bestaande feitelijke toestand

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Laken:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

48-02

Modelwijk

KB. 10-09-68

Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingsplan

48-02bis

Wijk Houba-Hopital b

KB. 01-09-53

Wijziging aan de rooilijnen

48-02ter

Wijk Houba-Hopital c

KB. 08-10-61

Bestemmingsplan

48-05

Prins Karel Square wijk

KB. 20-10-56

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

48-06bis

Wijk Prins Karelsquare – Sint-Annadreef

KB. 31-05-90

Stedenbouwlundige voorschriften
Plan van aanleg

Plan van de bestaande toestand

48-16bis

Reper-Vreven

KB. 30-10-75

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

48-18bis

Huizenblok Steyls/Thys-Vanham

KB. 20-10-75

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

49-03

Mutsaardwijk

KB. 28-03-60

Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingsplan

49-04

Mutsaardwijk

KB. 27-09-62

Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingsplan

50-01

Wijk Van Praet

KB. 14-11-52 & 18-04-56
KB. 15-07-13 & 16-09-13

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg 50-01

Plan van aanleg 50-01bis

Nota’s en verslagen

Foto’s

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Louiza:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

40-20

'S Heerenhuylaanwijk

KB. 09-12-68

Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingenplan

40-21bis

Huizenblok 19F

KB. 15-10-92

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

Plan van de feitelijk bestaande toestand en rechtstoestand

99-04

Groennejagerswijk

BR. 17-07-08

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen
Rooilijnenplan

Situeringsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Neder-Over-Heembeek:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

16-10

Wijk van de wilgen

KB. 20-08-56

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

50-31

Versailleslaanwijk I

KB. 07-04-69

Voorschriften
Bestemmingsplan

50-32

Wijk Wannekouter-Stalkruidlaan

KB. 05-07-89

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

51-12

Oorlogskruisenlaanwijk

KB. 15-06-64

Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingsplan

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Noord:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

09-01Tour & TaxisBR 20-04-17 (in werking op 18-05-17) Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingsplan (blad nr. 4a)
Plan van de inplantingen (blad nr. 4b)
Nota's en Verslag
Fotoreportage
Lokalisatieplan (blad nr. 1)
Plan van de bestaande rechtstoestand (blad nr. 2)
Plan van de bestaande feitelijke toestand (blad nr. 3)
Niet-technisch overzicht (MER-NTO)
Niet-technisch overzicht Addendum(MER Addendum-NTO)

46-41

Boudewijn-Harmoniewijk

KB. 08-06-89
BR. 19-06-03

Stedenbouwkundige voorschriften

Plan van aanleg

Plan van de bestaande toestand

46-60

Huizenblok Harmonie Voorstads

KB. 10-11-83

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

Rooilijnenplan

Plan van de bestaande toestand

46-65bis

Wijk Emile Jacqmainlaan

KB. 07-06-89

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

Rooilijnenplan

Plan van de bestaande toestand

70-20a

Willebroek

BR. 19-03-09

Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingsplan
Rooilijnplan

Situeringsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

MER- Niet technische samenvatting

Begeleidende maatregelen

Nota’s en verslagen

Foto’s

70-20b

Helihaven

BR. 10-11-05

Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingsplan
Plan van inplanting en bouwprofielen

Rooilijnplan

Situeringsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Nota’s en verslagen

Foto’s

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Noord-Oost:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

06-01

Archimedes

BR. 16-06-11

Stedenbouwkundige voorschriften

Plan van de bestemmingszones

Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Situeringsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Nota’s en verslagen

Fotoreportage

06-02

Veronese

BR. 16-07-15

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Situeringsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Nota’s en verslagen

Fotografisch inventaris

06-03

Saint-Quentin

BR. 16-07-15

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen
Plan van de rooilijnen

Situeringsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Nota’s en verslagen (PDF, 15.91 MB)

Fotografisch Inventaris

41-32

Huizenblok 5c

KB. 17-01-64

Bestemmingsplan

41-41

Karel de Groote I

KB. 08-10-64

Stedenbouwkundige voorschriften

Bestemmingsplan

41-43

Karel de Groote II

KB. 21-05-64

Stedenbouwkundige voorschriften

Bestemmingsplan

60-02

Léopolds - Wijk

KB. 05-07-89

Stedenbouwkundige oorschriften
Plan van aanleg
Rooilijnenplan

Plan van de bestaande toestand

60-03

Stevinwijk

BR. 02-10-03

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Liggingsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand van het gelijksvloer

Plan van de bestaande feitelijke toestand van de verdiepingen

Nota’s en verslagen

60-04bis

Hamerwijk

BE. 22-04-93

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan met de wijziging van de rooilijn
Plan van de inplantingen

Plan van de bestaande toestand

60-12

Wijk Etterbeek-Van Maerlant

BE. 29-10-92

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Plan van de bestaande toestand

60-13

Wijk van de Residence Palace

BE. 24-06-93
BR. 30-03-2006

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan van de inplantingen en de bouwprofielen
Plan van gedeeltelijke afschaffing

Plan van de bestaande toestand

60-41

Belliard-Etterbeek

BR. 18-02-16

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen
Plan van de rooilijnen

Localisatieplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Nota’s en verslagen

Aanbevelingen

Fotoreportage

Milieueefectenrapport, niet technische samenvatting

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Vijfhoek:

Nr

Naam

Goedkeuring

Voorschriften

Aanvullende bestanden

02-01

Anspach

BR. 24-03-05

Stedenbouwkundige voorschriften

Plan van de bestemmingszones

Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Localisatieplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Nota’s en verslagen

07-02

Pacheco

BR. 18-04-13

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Localisatieplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Nota’s en verslagen

Aanbevelingen

Fotoreportage

20-12

Marollen

KB. 10-10-74

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

25-10

Sint-Goriks-
plein

KB. 09-04-81

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

Plan van de bestaande toestand

30-40

Putterijwijk

KB. 13-09-84

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg
Rooilijnenplan

Plan van de bestaande toestand

33-02

Heilige-Geest

KB. 04-03-81

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

35-11

Banque
de Bruxelles

KB. 10-12-75

Stedenbouwkundige voorschriften

Plan

42-11

Abrikozeboom
- Huizenblok
42-J

KB. 24-02-69

Bestemmingsplan

42-21

Samaritai-
nessewijk

KB. 07-02-78

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

42-30

Samarit.
- Kandelaarswijk

KB. 27-10-81

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

Plan van de bestaande toestand

44-27

Dambordstraat
en omgeving

KB. 13-02-69

Bestemmingsplan

44-43

Zaterdagplein

KB. 09-04-81

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

Plan van de bestaande toestand

45J-5

Minimenwijk

KB. 13-03-59

Plan van aanleg

48-30

Vossen

KB. 09-04-81

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van aanleg

Plan van de bestaande toestand

594-102

Wolstraat

KB. 27-03-56

Stedenbouwlundige voorschriften
Bestemmingsplan

60-07bis

Antwerpen-
IJzerwijk

BR. 08-04-93

Stedenbouwkundige voorschriften

Plan van de bestemmingszones

Plan van inplanting en bouwprofielen

Plan van de bestaande toestand

60-09bis

Kruidtuinwijk

BR. 17-06-93
BR. 10-09-09
BR. 18-08-13

Stedenbouwkundige voorschriften

Plan van de bestemmingszones

Plan met de wijziging van de rooilijn

Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Plan van gedeeltelijke afschaffing nr 1

Plan van gedeeltelijke afschaffing nr 2

Plan van de bestaande toestand

60-10

Martelarenwijk

BE. 29-10-92

RS. 12-01-96

BR. 10-06-05

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan met de wijziging van de rooilijn
Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Plan van de bestaande toestand

60-15

Koningsstraat

BR. 14-07-05

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de bestemmingszones
Plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Liggingsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Rapporten, nota’s inventorissen

60-19

Washuisstraat

BE. 31-01-92

Stedenbouwkundige voorschriften

Plan van aanleg

Plan van de bestaande toestand

60-27

Hopwijk

BE. 06-05-93

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de inplantingen en de bouwprofielen
Plan met wijziging van de rooilijn

Plan van de feitelijk bestaande toestand en rechtstoestand

60-33

Samarit.-Kandelaarswijk

BE. 01-07-93

Stedenbouwkundige voorschriften
Plan van de inplantingnen en de bouwprofielen

Plan van de bestaande toestand

60-35

Marollen-
Nieuwland

BR. 16-12-99

Stedenbouwkundihe voorschriften
Schema van de bestemmingen
Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Liggingsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Effectenrapport

Nota’s en verslagen

60-39

Marollen-
Kapelle

BR. 18-06-98

Stedenbouwkundige voorschriften
Schema van de bestemmingen
Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Liggingsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Effectenrapport

Nota’s en verslagen

80-05

Sint-Jakobs/
Bijstandswijk

BR. 17-02-05

RS. 19-09-2008

Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingsplan

Plan van de inplantingen en de karakteristieken van de gebouwen
Plan van de rooilijnen

Liggingsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand van het gelijksvloer

Plan van de bestaande feitelijke toestand van de verdiepingen

Plan van de bestaande feitelijke toestand - bouwprofielen

Rapporten, nota’s en inventorissen

80-15

Grote Zavel

BR. 21-12-2006

Stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingszones
Plan van inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Liggingsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

Rapporten, nota’s en inventorissen

Fotoreportage

80-41

Orts-
Devauxwijk

BR. 09-07-98

Stedenbouwkundige voorschriften - Effectenrapport
Plan van de bestemmingszones
Plan van de inplantingen en de bouwprofielen

Liggingsplan

Plan van de bestaande rechtstoestand

Plan van de bestaande feitelijke toestand

De plannen, genummerd, worden in stijgende volgorde weergegeven in de eerste kolom; hun naam is vermeld in de tweede kolom.

De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's zijn vermeld in de derde kolom. Deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode.

In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De datum van dit arrest is eveneens vermeld in de derde kolom. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs indien ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

De gedigitaliseerde archieven van de BBP's zijn beschikbaar in de twee laatste kolommen (4 en 5), de eerste kolom vermeldt de letterlijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften, de tweede kolom vermeldt de bijkomende archieven waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MEF waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's