Platform voor meer natuur in uw buurt

'Samen vergroenen' is het nieuwe platform van de dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel. Het platform moedigt bewoners aan om meer natuur in hun buurt te brengen. Online formulieren geven u ook de kans om deel te nemen.

Op de website Samenvergroenen.brussel.be kan u terecht voor verschillende zaken: een digitaal aanvraagformulier voor een vergroeningsvergunning, een agenda met lezingen en activiteiten rond het thema groene ruimten, info over de groene projecten in de stad en uitleg over bijvoorbeeld de meest geschikte plantensoorten (naargelang de verdeling schaduw of zon in de straat) of de meest nuttige planten voor bestuivers.

Opgelet: de website toont wat mogelijk is en u kan alvast inschrijven. Alle vergunningen en acties vinden pas plaats na het opheffen van de maatregelen tegen het coronavirus.

Gemaakt 21/04/2020 (bewerkt op 22/04/2020)