Gemeentelijke premie voor de verfraaiing of renovatie van gevels

De Stad Brussel kent een premie toe voor de verfraaiing of renovatie van voorgevels van gebouwen op haar grondgebied.

Enkele voorbeelden van werken die in aanmerking kunnen komen voor subsidies zijn: schoonmaken of schilderen van de gevels, onderhouden, herstellen of bijschilderen van ramen, deuren, balkons, daklijsten,...

Er zijn 4 types van premies die enkel geldig zijn voor de werken die zijn voorzien voor de voorgevel:

'Aanvullende' premie A en B voor de verfraaiing van gevels en renovatie van de woning

Opgelet: door een hervorming van de gewestelijke energie- en renovatiepremies ( 'Renolution') zijn de 'aanvullende' premies A en B van de Stad Brussel opgeheven sinds 1 januari 2022.

De 'aanvullende' premies toegekend door de Stad worden zo snel mogelijk aangepast aan de gewestelijke premies 'Renolution', van zodra deze in werking treden.

Het gaat om een aanvullende gemeentelijke premie voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag heeft ingediend voor een gewestelijke premie voor de verfraaiing van gevels of renovatie van de woning.

Het bedrag van deze premies stemt overeen met 25% van het door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende bedrag, met een maximum van 6.000 euro. Voor de gevels die langer zijn dan 10 meter, worden de bedragen en de maximumprijzen verhoogd.

Premie C voor de verfraaiing of renovatie van gevels die niet verbonden is aan een gewestelijke premie

Het gaat om een premie voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die niet voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een gewestelijke premie voor de verfraaiing van gevels of renovatie van de woning.

Het premiebedrag voor de verfraaiing van de gevels stemt overeen met 40% van het totale bedrag van de werken exclusief btw, met een maximum van 6.000 euro. Voor de gevels die langer zijn dan 10 meter, worden de bedragen en de maximumprijzen verhoogd.

'Aanvullende' premie D voor de verfraaiing of renovatie van beschermde gevels

Het gaat om een aanvullende gemeentelijke premie voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag heeft ingediend voor een gewestelijke subsidie voor de werken tot behoud van een beschermd goed.

Het bedrag van de aanvullende gemeentelijke premie voor de verfraaiing of renovatie van de beschermde gevels stemt overeen met 60% van het bedrag van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende subsidie, met een maximum van 12.000 euro. Voor de gevels die langer zijn dan 10 meter, worden de bedragen en de maximumprijzen verhoogd.

Het ingevulde formulier en de bijlagen moeten naar het adres worden gestuurd onder 'Praktische info':

Na de werken moet de aanvrager het afsluitingsformulier (PDF, 188.77 KB) naar de administratie sturen. De premie wordt toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Alle informatie over de onderzoeksprocedure en de voorwaarden voor de toekenning van premies worden vermeld in het:

De Stad Brussel kent ook een premie toe voor de renovatie of verfraaiing van winkelgevels van panden gelegen op haar grondgebied.

Wie kan een aanvraag indienen?

De eigenaar van het gebouw of de gebruiker (handelshuurder).

Voor welke werken?

De premie kan worden toegekend voor verfraaiingen (schoonmaken, schilderen,...) maar ook voor renovatiewerken aan de winkelgevel.

Voor welke bedragen?

Deze premie bedraagt ​​maximaal 50% van de totale prijs van de werken (exclusief btw) met een plafond van 5.000 euro.

Hoe een aanvraag indienen?

ZIE OOK