Premie voor een groendak

De Stad Brussel heeft voor haar inwoners (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130 Brussel) een premie voor groendaken.

Het aanleggen van groendaken, bij voorkeur voorzien van inheemse planten, op de daken van gebouwen biedt verschillende voordelen:

 • toename van de levensduur van het dak
 • brandpreventie, thermische en geluidsisolatie
 • verbetering van de biodiversiteit: bijdrage tot het 'Groen netwerk'
 • waterbeheer: vermindering en vertraging van afvloeiend regenwater naar de riolering
 • filtratie en biologische zuivering van regenwater
 • verbetering van microklimaat: luchtvochtigheidsregeling en vermindering van het 'hitte-eilandeffect'
 • verbetering van de luchtkwaliteit: absorptie van stofjes, stuifmeel en sommige vervuilende stoffen
 • verhoging van het esthetische karakter van het dak

De Stad Brussel kent een premie toe voor het aanleggen van een groendak op een gebouw gelegen op haar grondgebied.

Bedrag van de premie?

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op:

 • 20,00 euro/m2 voor extensieve groendaken
 • 30,00 euro/m2 voor intensieve groendaken
 • 25,00 euro/m2 voor groendaken met een dikte tussen die van een extensief dak en die van een intensief dak

Maximaal 3.500,00 euro per gebouw en per periode van 5 jaar. Er is een minimumoppervlakte van 2 m2 nodig.

Het bedrag wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie.

Het bedrag wordt met 20% verhoogd voor de groendaken die vanaf ten minste 5 gebouwen zichtbaar zijn.

Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed en per periode van 5 jaar.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.

Reglement

Zoals het gemeentereglement voorziet, is deze premie onderworpen aan voorwaarden, met name technische voorwaarden, waaraan de begunstigden en de installatie moeten voldoen.

De aanvrager dient enerzijds na te gaan of er een stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het aanleggen van een groendak (om stabiliteitsredenen, voor het verhogen van de muren, waterdichtheidswerken…). Anderzijds moet de aanvrager nagaan of de structuur van het dak het gewicht van het groendak kan dragen met inbegrip van het extra gewicht bij neerslag.

Hoe aanvragen?

De premieaanvraag moet gestuurd worden binnen de 3 maanden na het einde van de werken via volgend formulier:

ZIE OOK