Premie voor een regenwatertank

De Stad Brussel heeft voor haar inwoners (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130 Brussel) een premie voor een regenwatertank (opvangsysteem voor regenwater of regenput).

Het gebruik van regenwater is rendabel en het zorgt voor een vermindering van het verbruik van drinkwater, en dat door deel te nemen aan de strijd tegen overstromingen bij onweer en de verbetering van de hydrologische balans in een stedelijke omgeving.

Regenwater is voor meerdere gebruiken een belangrijk alternatief voor het stadswater: doorspoelen wc's, onderhoud en poetsen van de woning, de was, het wassen van de auto, het besproeien van de tuin…. In België omvat het potentieel gebruik van het opgevangen regenwater meer dan 50% van het gemiddeld verbruik per huishouden.

De Stad Brussel kent een premie toe voor de plaatsing, de herstelling of vervanging van systemen voor de opvang van regenwater (tank, reservoir) die ten minste aangesloten zijn op een toilet, in gebouwen gelegen op haar grondgebied.

Bedrag van de premie?

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 1.000 euro per individuele installatie.

Het bedrag wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie.

Het bedrag wordt met 20% verhoogd voor de installaties uitgevoerd in een gebouw bestemd voor verhuur (eigenaar is niet gedomicilieerd in het pand).

Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed en per periode van 5 jaar.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.

Reglement

Na te leven technische voorwaarden:

De tank of het reservoir moet een minimumcapaciteit van 2.000 liter hebben. Het is echter aangeraden de capaciteit van de tank te berekenen in functie van het dakoppervlak.

De tank moet minstens aangesloten worden op één toiletreservoir (spoelbak). Andere aansluitingen en toepassingen zijn aanbevolen.

Hoe aanvragen?

De premieaanvraag moet gestuurd worden binnen de 3 maanden na het einde van de werken via volgend formulier:

ZIE OOK