Overslaan en naar de inhoud gaan

Premie voor verfraaiing of renovatie winkelgevels

Premie voor verfraaiing of renovatie winkelgevels

De Stad Brussel kent een premie toe voor renovatie- of verfraaiingswerken (schoonmaken, schilderen,...) van winkelgevels op haar grondgebied.

Deze premie bedraagt maximaal 50% van de totale prijs van de werken (exclusief BTW) met een maximum van 5.000 euro.

Voorwaarden

De eigenaar van het gebouw of de gebruiker (handelshuurder) zijn.

Hoe aanvragen?

 • Online via het Externe siteformulier
 • Op telefonische afspraak online te nemen
 • Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen:

Meer info? 

Gemeentelijke premie voor de verfraaiing van de voorgevel

Vereiste documenten

Online formulier

 • een fotokopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon (personen) of van de statuten van de privaatrechtelijke rechtspers(o)on(en)
 • het bewijs van bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de ondertekenaar(s) van het aanvraagformulier
 • bewijs van het zakelijk recht van de aanvrager van het gebouw of de commerciële huur, vergezeld van het akkoord van de eigenaar
 • bewijs van inschrijving van de aanvrager bij de Kruispuntbank van ondernemingen voor een 'handelsactiviteit'
 • een actuele foto van de commerciële gevel
 • gespecialiseerde en erkende aannemer, met vermelding van het adres van de site en met vermelding van: de naam van de aannemer, zijn btw-nummer, zijn registratienummer, zijn adres, beschrijving van de gebruikte technieken en de methode die wordt geïmplementeerd, evenals de lijst van gebruikte producten
 • een volledige omschrijving van de uit te voeren werken
 • de plannen voor de geplande werken, indien van toepassing
 • een kopie van de overeenkomst gesloten met een architect, indien van toepassing
 • een zo realistisch mogelijke projectie van het resultaat na de werken, indien van toepassing

Reglement

Verordening betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing of renovatie van winkelgevels (199.52 KB)