Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Project Max-sur-Senne: adviescomité open voor bewoners

Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de Stad Brussel hebben een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de renovatie van het Maximiliaanpark. Het adviescomité dat een laureaat voor deze wedstrijd zal voorstellen, vindt plaats op 23 september 2020. Een delegatie van bewoners en verenigingen wordt uitgenodigd om deze jury bij te wonen.

Project Max-sur-Senne

Het doel van dit grootschalige project: de kwaliteit van de open ruimte verbeteren tot een unieke plek waar het voor iedereen fijn is om te rusten, ontspannen en passeren en tevens een plek die opgewassen is tegen de klimaatverandering. Het programma voor dit project 'Max-sur-Senne' omvat de renovatie van het hele park, de openlegging van de Zenne over ongeveer 700 m, een nieuwe toekomst voor de Maximiliaanboerderij en de optimalisering van de mobiliteit op de hoofdwegen.

Vijf teams zijn geselecteerd uit een vijftiental aanvragen en werken momenteel aan een ontwerpvoorstel en aan een participatieprogramma dat de operatie zal begeleiden. Het adviescomité dat een laureaat voor deze wedstrijd zal voorstellen aan de regering vindt plaats op 23 september 2020.

Adviescomité

De deelnemers krijgen de gelegenheid om een volledige dag van teampresentaties, vraag- en antwoordsessies en beraadslagingen bij te wonen. Naast de verenigingen die werkzaam zijn in de buurt of rond de thema's die in het project aan bod komen, kunnen ook 12 burgers deelnemen aan deze dag.

  • Plaats: BEL, Leefmilieu Brussel, Tour & Taxis
  • Tijdstip: 8u30-17u45 (sluiting deuren 8u50, deliberaties tussen 15u40-17u45)

Hoe inschrijven?

Inschrijven via:

Gemaakt 15/09/2020 (bewerkt op 15/09/2020)