Oproep subsidies Week van de handicap 2022

De Stad Brussel organiseert van 26 november tot 3 december de Week van de handicap. Het formulier voor de subsidie moet worden opgestuurd ten laatste op 30 september 2022.

De Stad Brussel ondersteunt lokale verenigingen die actief zijn op het gebied van gelijke kansen en die, van 26 november tot 3 december, artistieke, informatieve en educatieve activiteiten aanbieden op het grondgebied van de Stad en zich richten tot de bevolking, scholen, culturele centra, bibliotheken en andere sociaal-culturele actoren met het oog op de inclusie van personen met een handicap en universele toegankelijkheid of "toegang tot alles voor iedereen".

Aanvragers moeten rechtspersonen zijn die een onbaatzuchtig doel nastreven en die ten minste één jaar actief zijn. Ze onderschrijven de Universele verklaring van de rechten van de mens, de Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden van 30 juli 1981 en de nieuwe antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 (zie bijlagen). Aanvragers verklaren door hun verzoek dat ze deze teksten hebben gelezen en de inhoud ervan naleven.

Opmerking:

  • de toelage kan nooit meer bedragen dan 3.000 euro per activiteit of project

Formulier subsidies Week van de handicap

Het subsidieformulier van Gelijke Kansen en het reglement zijn op 2 manieren te verkrijgen:

Downloaden

In pdf:

In Word:

Aanvragen

Of aanvragen bij de cel Gelijke Kansen, het personeel daar kan altijd helpen met eventuele vragen:

Hoe indienen?

Het formulier moet worden opgestuurd ten laatste op 30 september 2022 naar:

of

  • Departement Organisatie - Cel Gelijke Kansen
    Anspachlaan 6
    1000 Brussel

Opmerking:

  • het is ten zeerste aangeraden om het formulier in pdf-formaat per e-mail terug te sturen.

Bijlagen

Gemaakt 15/08/2022 (bewerkt op 22/08/2022)