Projectoproep 'Week van de Handicap' 2023

De Stad Brussel organiseert van zaterdag 25 november tot zondag 3 december 2023 de Week van de Handicap. Het formulier voor de subsidie moet worden opgestuurd ten laatste op 30 juni 2023.

De Stad Brussel ondersteunt lokale verenigingen die actief zijn op het gebied van gelijke kansen en die, van 25 november tot 3 december 2023, artistieke, informatieve en educatieve activiteiten aanbieden op het grondgebied van de stad met als doel mensen met een handicap net als iedereen te laten deelnemen aan de activiteiten (cultureel, sportief,…) die in de stad Brussel worden aangeboden.

Welke verenigingen?

Alleen projecten afkomstig van verenigingen zonder winstoogmerk die bij de indiening van de kandidatuur ten minste 12 maanden officieel bestaan (statuten gepubliceerd bij de griffier) komen in aanmerking.

Maximale bedrag?

3000 euro

Reglement en formulier

Reglement Week van de Handicap 2023 (PDF, 255.44 KB)

In pdf:

Aanvraagformulier Week van de Handicap (PDF, 300.42 KB)

In Word:

Aanvraagformulier Week van de Handicap (DOCX, 104.56 KB)​

Hoe indienen?

Het formulier moet worden opgestuurd ten laatste op 30 juni 2023 naar:

gelijkekansen@brucity.be

of

Cel Gelijke Kansen
Hallenstraat 4
1000 Brussel

Opmerking: het is ten zeerste aangeraden om het formulier in pdf-formaat per e-mail terug te sturen.

Gemaakt 01/05/2023 (bewerkt op 03/05/2023)