Projectoproep 'Week van de Handicap' 2024

De Stad Brussel organiseert van vrijdag 29 november tot vrijdag 6 december 2024 de Week van de Handicap. Het formulier voor de subsidie moet worden opgestuurd ten laatste op 27 mei 2024.

De Stad Brussel ondersteunt lokale verenigingen die actief zijn op het gebied van gelijke kansen en die, van 29 november tot 6 december, activiteiten aanbieden op het grondgebied van de stad met als doel:

  • de bestrijding van discriminatie van personen met een handicap
  • de bestrijding van validisme
  • en/of de ondersteuning van universele toegankelijkheid (toegankelijkheid tot alles voor iedereen)

Structuren die in aanmerking komen?

Alleen projecten afkomstig van verenigingen zonder winstoogmerk die bij de indiening van de kandidatuur ten minste 12 maanden officieel bestaan (statuten gepubliceerd bij de griffier) komen in aanmerking.

Maximale bedrag?

4000 euro

Reglement en formulier

Reglement Week van de Handicap 2024 (PDF, 267.30 KB)

In pdf:

Aanvraagformulier Week van de Handicap (PDF, 327.47 KB)

In Word:

Aanvraagformulier Week van de Handicap (DOCX, 121.72 KB)​

Hoe indienen?

Het formulier moet worden opgestuurd ten laatste op 27 mei 2024 naar:

gelijkekansen@brucity.be

of

Cel Gelijke Kansen
Hallenstraat 4
1000 Brussel

Opmerking: het is ten zeerste aangeraden om het formulier in pdf-formaat per e-mail terug te sturen.

Gemaakt 22/04/2024 (bewerkt op 07/05/2024)
Projectoproep 'Week van de Handicap' 2024
© Dimitri Tuttle - Micuicocola, axoso