Projectoproep. Initiatieven voor duurzaamheid

Een gemeenschappelijke tuin, een collectieve compost, een werkplaats om voorwerpen te herstellen... Ideeën ontbreken niet om Brussel duurzamer te maken maar de middelen zijn soms niet voldoende. Dit is de reden waarom de Stad Brussel deze ideeën wil stimuleren door een financiële steun van maximaal 2.500 euro, aan lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling, in het kader van haar Agenda21.

Wie mag deelnemen?

  • Feitelijke verenigingen - bewonersgroepen
  • Verenigingen zonder winstgevend doel (vzw)
  • Onderwijsinstellingen

Welke bedragen?

De toelage kan 1.000 tot 2.500 euro bedragen. Het bedrag hangt af van de categorie van de initiatiefnemer.

Welke projecten?

De subsidies dienen zich te situeren binnen één van de volgende domeinen: sensibiliseringsacties rond duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, groene ruimtes, water, energie, verminderen/ hergebruiken van afval, mobiliteit, duurzame consumptie, sociale integratie, toegang tot cultuur en kennis, levenskader, werkgelegenheid, economische ontwikkeling en sociale economie.

Hoe deelnemen?

Dien uw project in voor 21 mei 2017 liefst via het online aanvraagformulier (hieronder) of door het downloaden van het aanvraagformulier (DOCX, 93.18 KB) en het op te sturen naar agenda21@brucity.be.

Alle informatie is te vinden in het:

Gemaakt 20/03/2017 (bewerkt op 18/04/2017)