Projectoproep Nederlandstalige aangelegenheden 2020

In het kader van het lokaal cultuurbeleidsplan 2014-2020 houdt de Stad Brussel een projectoproep Nederlandstalige aangelegenheden 2020. Aanvragen kunnen tot en met maandag 9 december 2019 (om 16u) worden ingediend.

Het lokaal cultuurbeleidsplan legt de doelstellingen vast van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid van de Stad voor de periode 2014-2020. Het werd opgemaakt in samenspraak met de Cultuurraad, de gemeenschapscentra en de stedelijke bibliotheek. Deze projectoproep is het verlengstuk van het cultuurbeleidsplan.

Wat?

Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen.

Wie?

Iedereen kan deelnemen aan deze projectoproep (individu, collectief, vereniging).

Hoeveel?

Een project ontvangt minimaal 250 euro en maximaal 7.500 euro.

Meer info?

Gemaakt 07/11/2019 (bewerkt op 07/11/2019)