Maatregelen coronavirus

 

Projectoproep. Tijdelijk gebruik van het Van Praet-terrein

De projectoproep betreft de uitwerking, de coördinatie en het beheer van het project voor het tijdelijke gebruik van het Van Praet-terrein. Het terrein is gelegen op de hoek van de Vuurkruisenlaan en de Oorlogskruisenlaan in Neder-Over-Heembeek. De kandidaten moeten hun projectdossier uiterlijk op maandag 20 december 2021 om 8u indienen.

Het project kadert in de wens van de Stad Brussel om:

  • het tijdelijk gebruik te bevorderen van goederen in afwachting van renovatie/werken voor verenigingen en andere culturele evenementen (collectieven, kantoren, pop-ups,...)
  • een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat over het niet leeg laten staan van panden/terreinen en er nieuwe invullingen aan te geven, liefst definitief en anders met tijdelijk gebruik

In deze context is het Van Praet-terrein geïdentificeerd als een locatie met een hoog potentieel voor een proefproject. De geselecteerde kandidaat ontwikkelt, coördineert en beheert het project dat samenhangt met het tijdelijk gebruik.

Hoe een project indienen?

De kandidaten moeten hun projectdossier uiterlijk op maandag 20 december 2021 om 8u indienen. Laattijdige dossiers komen niet in aanmerking.

Het dossier wordt elektronisch verzonden, als twee bestanden (Word en pdf) naar:

Meer info?

Gemaakt 24/11/2021 (bewerkt op 06/12/2021)

ZIE OOK