Projectoproep Vaux-Hall Summer

De Stad Brussel lanceert een oproep voor een origineel artistiek concept voor de vrijdagavonden van Vaux-Hall Summer 2019. De uiterste datum voor ontvangst van de dossiers is 4 maart 2019.

In de Vaux-Hall in het Warandepark werd in 1913 een ontspanningsruimte in openlucht gecreëerd, omgeven door een U-vormige overdekte galerij en een volgens de structuur van een traliewerk opgetrokken rotonde in Lodewijk XVI-stijl. De uitzonderlijke maar miskende site werd lange tijd verwaarloosd en pas onlangs gedurende 4 jaar minutieus gerestaureerd.

Sinds 2017 gaf de Stad Brussel aan de Vaux-Hall zijn oorspronkelijke functie terug door er tijdens weekends in juli en augustus een cultuur- en gezinsvriendelijk programma te organiseren onder de benaming Vaux-Hall Summer. In 2019 zet de Stad dit aanbod voort vanaf 31 mei.

Projectoproep

Ter aanvulling van de activiteiten op zaterdag en zondag (concerten van klassieke muziek, filmvertoningen, spellen, creatieve workshops voor kinderen,...) lanceert de Stad Brussel via de vzw Brufeest, die voor rekening van de Stad handelt, een oproep voor een origineel artistiek concept voor de vrijdagavonden. De oproep is gericht aan alle operatoren die eraan wensen deel te nemen. Meerdere operatoren kunnen ook beslissen om met elkaar samen te werken in het kader van een bepaald project.

Geïnteresseerde projectverantwoordelijken moeten een voorstel indienen voor een origineel artistiek concept dat elke vrijdag moet plaatsvinden tussen 31 mei en 11 augustus 2019 en gedurende een tijdspanne van ten minste 4 uur tussen 18u en 23u.

Voor de projectoproep is een budget van maximaal 36.000 euro voorzien. De toegang tot de site en deelname aan de activiteiten moeten gratis zijn voor het publiek.

Indienen dossier?

De kandidatuurdossiers moeten per e-mail verstuurd worden naar de vzw Brufeest, via:

De uiterste datum voor ontvangst van de dossiers is 4 maart 2019.

Selectie

Een jury kiest het project op basis van de hieronder beschreven criteria:

  • de originaliteit van het project in vergelijking met het bestaande aanbod in Brussel
  • de culturele, artistieke, technische en operationele kwaliteit van het voorgestelde project
  • het respect voor en de valorisatie van de locatie
  • de professionele referenties van de projectdrager en de betrokken partijen
  • de afstemming van het project op de geïnvesteerde middelen en de planning

Informatievergadering

Op dinsdag 12 februari 2019 om 14u30 wordt op de site een informatievergadering georganiseerd. Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd om hun aanwezigheid te bevestigen met een e-mail naar:

Downloaden

Gemaakt 01/02/2019 (bewerkt op 20/02/2019)

ZIE OOK

Projectoproep Vaux-Hall Summer