Projectoproep Week van de rechten van de vrouw 2019

De Stad Brussel lanceert een projectoproep voor de organisatie van activiteiten tussen 8 en 15 maart 2019 ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 5 november 2018.

De laatste vier jaar organiseerde de Stad Brussel een Week van de rechten van de vrouw, ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw. Het evenement heeft de ambitie om het bewustzijn te verhogen, de permanente ongelijkheden tegenover vrouwen te bestrijden en ontmoetingen te vergemakkelijken tussen burgers die vooruitgang inzake gelijkheid vooropstellen.

Thema van 2019

De Stad Brussel herhaalt dit initiatief van vrijdag 8 tot en met vrijdag 15 maart 2019. Het programma zal draaien rond het fenomeen van 'objectificatie van (het lichaam van) vrouwen' en alle gevolgen van dien: sociale stereotiepe constructies, representatie van vrouwen in de media, pornografie, prostitutie,… Ook een intersectionele invalshoek is mogelijk.

Welke projecten?

De Stad nodigt daarom organisaties uit om deel te nemen aan deze week door het organiseren van één of meerdere project(en) van hun keuze. Deze projecten kunnen de vorm aannemen van:

  • conferenties
  • filmvoorstellingen
  • theatervoorstellingen
  • workshops
  • tentoonstellingen
  • ...

Hoe een project indienen?

Stuur volgende gegevens voor 5 november 2018 per e-mail naar de cel Gelijke kansen van de Stad Brussel ( gelijkekansen@brucity.be):

  • een algemene beschrijving van het project en de middelen om een publiek aan te trekken
  • een budgetvoorstel
  • de locatie(s) voor de activiteit(en)

Verenigingen die in 2019 een project willen uitvoeren dat geen verband houdt met de thematiek van de Week van de rechten van de vrouw 2019 kunnen nog steeds een subsidie aanvragen in het kader van de jaarlijkse projectoproep. Deze vindt plaats tussen 15 januari en 15 maart 2019.

Meer info

  • 02 279 21 10
Gemaakt 13/09/2018 (bewerkt op 13/09/2018)