attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Projectoproep Week van de vrouwenrechten 2023

De Stad Brussel lanceert een projectoproep voor de organisatie van activiteiten tijdens de Week van de vrouwenrechten 2023. Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 15 december 2022.

De Stad Brussel organiseert al jaren de Week van de rechten van de vrouw rond de symbolische datum van 8 maart (Internationale Dag van de Vrouwenrechten). Gedurende een week zijn er allerlei activiteiten (lezingen, ludieke workshops, tentoonstellingen, theaterstukken,...) met thema's in verband met de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en de rechten van de vrouw.

Thema van 2023

Voor de editie van 2023 zet de cel Gelijke Kansen volgend thema in de kijker: het deconstrueren van mythes rond het feminisme, of nog beter rond de verschillende feministische stromingen.

Hoe een project indienen?

Opgelet: het is absoluut noodzakelijk de bijlage bij de projectoproep over het thema van de Week van de vrouwenrechten 2023 aandachtig te lezen en deze te respecteren.

Stuur uw voorstellen ten laatste op 15 december 2022 per e-mail naar de cel Gelijke Kansen van de Stad Brussel: gelijkekansen@brucity.be

Documenten downloaden

In Word:

In pdf:

Meer info

02 279 21 50

Gemaakt 14/10/2022 (bewerkt op 03/11/2022)