Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Projectoproep erfgoed 2021

De Stad Brussel lanceert een eerste projectoproep rond bewustmaking, valorisatie, tentoonstelling of studie van het historisch, cultureel en architecturaal erfgoed, privé of publiek, op het grondgebied van de Stad.

Projectoproep erfgoed 2021

Voorstellen die in aanmerking komen zijn projecten die een dialoog creëren tussen heden en verleden, maar gericht zijn op de toekomst van de stad. Deze aanpak verbindt het erfgoed met de uitdagingen en behoeften van een moderne stad.

De ingediende projecten moeten ten minste één van de volgende doelstellingen nastreven:

 • Verdienstelijke vrouwen in de kijker zetten die de geschiedenis van onze stad mee hebben bepaald.
 • Een band smeden met het publiek om hen meer te sensibiliseren, te informeren of erfgoed meer bekend te maken.
 • Zich richten op de bewustwording en valorisatie van erfgoed, of het behoud ervan.

De aanvragen worden geselecteerd door een jury die bestaat uit een vertegenwoordiger van het kabinet van de Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte belast met het historisch erfgoed van de Stad Brussel, en de directie van de cel Historisch Erfgoed. De jury houdt rekening met de volgende criteria:

 • de bijdrage van het project tot de doelstellingen van het algemeen beleidsprogramma van de Stad Brussel
 • de maatschappelijke impact (lokaal, nationaal en/of internationaal) en de gevolgen op de lange termijn
 • het innovatieve karakter
 • de kosten-batenverhouding van het project
 • de gecreëerde partnerschappen

De geselecteerde projecten profiteren van een overheidssubsidie (tussen 500 en 15.000 euro) die bedoeld is om het financiële plan van het voorstel, zoals gepresenteerd door de vereniging in haar aanvraagformulier, geheel of gedeeltelijk te dekken en binnen de limiet van de toegekende publieke middelen voor projecten van het College.

 • Tot en met 30 april 2021: indiening van de dossiers via het daartoe bestemde formulier.
 • Mei 2021: selectie van de aanvragen, geselecteerd door een jury bestaande uit een vertegenwoordiger van het kabinet van de Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte, belast met het historisch erfgoed van de Stad Brussel, en de directie van de cel Historisch Erfgoed.
 • Juni-juli 2021: goedkeuring van de subsidiebesluiten door de gemeenteraad van de Stad Brussel en officiële bekendmaking aan de laureaten.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de cel Historisch Erfgoed:

Gemaakt 05/03/2021 (bewerkt op 23/03/2021)

ZIE OOK