Raad van Brusselaars van buitenlandse herkomst

De Raad van Brusselaars van buitenlandse herkomst telt 23 leden, 14 verschillende origines en is versterkt met 2 deskundigen.

De basisdoelstelling van de Raad is het valoriseren van de deskundigheid van de leden en hun respectievelijke verenigingen en dit in de eerste plaats om het onthaal van nieuwkomers te verbeteren. Daarnaast is ook de uitwisseling van ervaringen en expertise een belangrijke doelstelling.

Voorzitter

 • Mohamed Ouriaghli, voorzitter, Schepen van Huisvesting, Gelijke Kansen en Informatica

Leden van het Bureau

 • Luisa Bongiovanni, Eglantine
 • Carmen Draghici, Maison culturelle belgo-roumaine (ARTHIS)
 • Adel Fakih, Bruxelles Trait d'Union
 • Noviti Houmey, Maison de l'Initiative Citoyenne (MIC)
 • Lhoussaine Ouachem Brahim, Ligne de Mire

Raadgevers

 • Abdoulaye Balde, Coopération pour le Développement de Dalaba (CDD)
 • Nawal Ben Hamou, Femmes Prévoyantes Socialistes
 • Moussa Dioum, Communauté Mauritanienne de Belgique (CMB)
 • Mohamed Elmi Yabeh, WAARUF
 • Belaid Kouhmane, Centre culturel islamique ARRAYAN
 • Moustapha Louafdi, CSC
 • Jan Masiel, Conseil de la Communauté Polonaise de Belgique
 • Régine Mfuni Katende, Union des Femmes Africaines
 • Anastasia Papadopoulos, Entraide Bruxelles
 • Konte Sambieni, Centre de Coopération à la Politique de la Jeunesse Africaine (CCPJA)

De statuten van de RBBH voorzien minstens 6 vergaderingen per jaar, deze vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het Stadhuis en zijn publiek.

Het bureau van de Raad is het uitvoerend orgaan. De secretaris van de vergadering heeft als taak de verslagen van de vergaderingen op te stellen. Voor het vlotte verloop van de vergaderingen stelt de Stad ook twee ambtenaren ter beschikking.

De verslagen van de vergaderingen:

De RBBH organiseert ook de 'sociale permanentie'. Via deze permanentie wordt een belangrijk laagdrempelig contact gerealiseerd. Veel Brusselaars van buitenlandse herkomst zitten immers met allerlei specifieke vragen en noden en vinden vaak geen antwoord via de gewone administratieve kanalen. Meestal is begeleiding en bijkomende informatie noodzakelijk omdat nieuwkomers gemakkelijker gedesoriënteerd zijn of sneller geconfronteerd worden met complexe administratieve procedures.

De meeste contacten hebben betrekking op het bekomen van verblijfsvergunningen, vragen betreffende de burgerlijke stand, het zoeken naar huisvesting, werkvergunningen en de naturalisatieprocedure. Het kantoor van de sociale permanentie is te vinden aan de Maurice Lemonnierlaan 162.