Reageer online op een openbaar onderzoek

U heeft nu de mogelijkheid om via een online formulier te reageren op de openbare onderzoeken die georganiseerd worden op het grondgebied van de Stad Brussel (en/of te vragen om gehoord te worden door de Overlegcommissie).

Naast elk bericht van openbaar onderzoek verschijnt nu een link Reageer op dit openbaar onderzoek. Deze link verwijst rechtstreeks door naar het online formulier.

Algemene inlichtingen over de openbare onderzoeken en Overlegcommissie:

Lijst van de dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek of openbare raadpleging:

Gemaakt 15/10/2018 (bewerkt op 15/10/2018)
Reageer online op een openbaar onderzoek