Schoolcontract Drootbeek (2021-2025)

Het Schoolcontract Drootbeek (een verwijzing naar de gelijknamige vallei), betreft 4 scholen in eenzelfde blok in Laken: de 3 basisscholen Sainte-Ursule, Sint-Ursula en De Zenne en de middelbare school Collège de la Fraternité. Samen tellen ze meer dan 1.500 leerlingen.

De diagnose heeft een aantal prioriteiten aan het licht gebracht:

  • De buurt een menselijke toets geven en de omgeving van de school rustiger maken zodat de jongeren zich er veilig kunnen verplaatsen
  • Bepaalde delen van de pleinen en groene ruimtes vernieuwen, ten voordele van de scholen en de buurt
  • Synergieën met buurtverenigingen onderzoeken en hen meer gebruik laten maken van de schoolfaciliteiten

De projecten binnen dit Schoolcontract zijn:

  • De volledige heraanleg van de Molenbeeksestraat en die omvormen tot een rustigere, groenere, speelsere en meer gebruiksvriendelijke straat die actieve vervoersmodi zoals wandelen en fietsen promoot
  • De ontwikkeling van activiteiten in verband met duurzame mobiliteit voor alle leerlingen van de school, zoals leren fietsen
  • De aanleg van een 'waterplein' als een nieuwe doorlaatbare speelplaats
  • De volledige renovatie van de serres voor de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten, open voor leerlingen en buurtbewoners

Meer info:

Externe site Schoolcontract Drootbeek (Perspective.brussels)

Tijdens de studie- en diagnosefase wordt de school en haar omgeving onder de loep genomen:

  • De relatie tussen de school en haar buurt wordt geanalyseerd, maar ook de gemeenschappelijke ruimte die voorhanden is, de mogelijkheden om schoolinfrastructuur door de buurtbewoners te laten gebruiken, de staat van het straatmeubilair en de stedelijke infrastructuur,...
  • De school (leerkrachten, leerlingen, ouders) en de wijk (buurtbewoners, gemeente, verenigingen, handelaars,...) worden betrokken bij het denkproces

Aan het begin van de studie- en diagnosefase wordt een participatief proces voorzien. Dat heeft tot doel de behoeften en verwachtingen van de verschillende doelgroepen van het schoolcontract te definiëren: studenten, leerkrachten, organiserende overheden, inwoners en verenigingen, winkeliers en economische actoren... De participatieve aanpak maakt het mogelijk om de programmatie te organiseren via een 'bottom-updynamiek' en streeft een coproductie door de verschillende actoren na.

Externe site Diagnose Schoolcontract Drootbeek (Perspective.brussels)

Op het einde van de diagnosefase worden een verbeterprogramma en een investerings- en actieplan opgesteld.

Externe site Programma van het Schoolcontract Drootbeek (Perspective.brussels)

De oproepen voor socio-economische projecten zijn bedoeld om het socio-economische luik van het programma van het Schoolcontract Drootbeek uit te werken. Er worden projecten geselecteerd die gedurende de hele operationele fase (2022-2025) financiële steun ontvangen.

Een eerste oproep 'promotie modal shift' is gericht op het aantrekkelijk maken van actieve mobiliteit voor alle leeftijden.

De focus ligt op bewustmakingsactiviteiten, uitgevoerd door verenigingen op het terrein. Er kunnen workshops, activiteiten en schoolreisjes worden georganiseerd.

De mogelijkheden en voorzieningen inzake infrastructuur ter bevordering van het fietsen worden onderzocht. Bijvoorbeeld: een vloot fietsen ter beschikking van de scholen en de buurt, een gezamenlijke overdekte fietsenstalling, een lokaal in de school ingericht als fietsherstelatelier, een gedeelde bakfiets en/of tandem,...

Het project loopt tot 31 december 2025 om een solide project op te bouwen. Het wordt gesteund door lokale actoren en het leidt tot bewustwording en echte veranderingen op het gebied van actieve mobiliteit.

Wanneer?

De projectoproep loopt van 23 november tot 14 december 2022 (aanvragen moeten vóór 12u 's middags worden ingediend).

Budget?

Het totale budget dat kan worden toegewezen voor deze oproep bedraagt 100.000 euro.

Voor wie?

De oproep richt zich tot verenigingen zonder winstoogmerk, verenigingen met sociaal oogmerk en stichtingen van openbaar nut, publiekrechtelijke instellingen, inrichtende machten van de onderwijsinstellingen en de gemeenten, overeenkomstig artikel 9 van de Ordonnantie in verband met het Schoolcontract van 16 mei 2019.

Reglement en bijlagen

Reglement van de projectoproep 'promotie modal shift' (PDF, 483.81 KB)

Bijlagen:

Flyer - Projectoproep 'promotie modal shift' van het Schoolcontract Drootbeek

De oproepen voor socio-economische projecten zijn bedoeld om het socio-economische luik van het programma van het Schoolcontract Drootbeek uit te werken. Er worden projecten geselecteerd die gedurende de hele operationele fase (2022-2025) financiële steun ontvangen.

De projectoproep 'Gastvrije school' omvat het organiseren en initiëren van specifieke activiteiten tussen de buurt en de basisschool De Zenne (Drootbeekstraat 8 - 1020 Laken).

De activiteiten worden naschools georganiseerd op de schoolsite of in de directe omgeving. Bijvoorbeeld een filmavond op de site, workshops, familienamiddagen,...

De wijk wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan culturen, een mix van generaties,... Het is noodzakelijk om deze rijkdom aan profielen en achtergronden in te zetten en te verbinden met de scholen.

Het project loopt tot 31 december 2025 om een solide project op te bouwen, gesteund door lokale actoren. Het project leidt tot bewustwording en echte veranderingen op het gebied van sociale samenhang.

Wanneer?

De projectoproep loopt van 26 juni tot 14 augustus 2023 (aanvragen moeten vóór 12u 's middags worden ingediend).

Budget?

Het totale budget dat kan worden toegewezen voor deze oproep bedraagt 30.000 euro.

Voor wie?

De oproep richt zich tot verenigingen zonder winstoogmerk, verenigingen met sociaal oogmerk en stichtingen van openbaar nut, publiekrechtelijke instellingen, inrichtende machten van de onderwijsinstellingen en de gemeenten, overeenkomstig artikel 9 van de Ordonnantie in verband met het Schoolcontract van 16 mei 2019.

Reglement en bijlagen

Reglement van de projectoproep 'Gastvije school' (PDF, 745.33 KB)

Bijlagen:

Bijlage 1: Diagnose van het Schoolcontract Drootbeek (PDF, 21.88 MB)

Bijlage 2: Programma van het Schoolcontract Drootbeek (PDF, 11.16 MB)

Bijlage 3: Ordonnantie van 16/05/2019 in verband met het Schoolcontract (PDF, 292.47 KB)

Bijlage 4: Formulier voor kandidatuur

Bijlage 5: Vervolgverslag aangeleverd door de Dienst Scholen van perspective.brussels (PDF, 213.01 KB)

Bijlage 6: Model van de gebruiksovereenkomst tussen de Basisschool De Zenne en de toekomstige projectleider (PDF, 139.07 KB)

Bijlage 7: Huishoudelijk reglement Basisschool De Zenne (PDF, 195.29 KB)

Flyer - Projectoproep 'Gastvrije school' van het Schoolcontract Drootbeek

De oproepen voor socio-economische projecten zijn bedoeld om het socio-economische luik van het programma van het Schoolcontract Drootbeek uit te werken. Er worden projecten geselecteerd die gedurende de hele operationele fase (2022-2025) financiële steun ontvangen.

De projectoproep 'Gastvrije school' werd gelanceerd van juni tot augustus 2023 in het kader van het Schoolcontract Drootbeek. Dit project voorzag in de organisatie en de lancering van specifieke activiteiten tussen de buurt en Basisschool De Zenne. Omdat de geselecteerde projectdrager geen beroep heeft gedaan op het volledige beschikbare budget, lanceert de Stad Brussel een tweede projectoproep (die in alle opzichten vergelijkbaar is met de eerste) voor het resterende budget (16.000 euro).

Ter herinnering: de activiteiten van dit project (zoals een filmavond, workshops, familienamiddagen,...) worden naschools georganiseerd op de schoolsite of in de directe omgeving.

Concreet gaat deze projectoproep over de activering en programmering, door één of meerdere projectdragers, van de collectieve ruimten en voorzieningen die ter beschikking worden gesteld door de Basisschool De Zenne (gelegen in de Molenbeekstraat 173 - 1020 Brussel), namelijk: de speelplaats, de turnzaal, de keuken en de refter - polyvalente ruimte.

De wijk wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan culturen, een mix van generaties,... Het is noodzakelijk om deze rijkdom aan profielen en achtergronden in te zetten en te verbinden met de scholen.

Het project loopt tot 31 december 2025 om een solide project op te bouwen, gesteund door lokale actoren. Het project leidt tot bewustwording en echte veranderingen op het gebied van sociale samenhang.

Wanneer?

De projectoproep loopt van vrijdag 8 december 2023 tot woensdag 7 februari 2024 (aanvragen moeten vóór 12u 's middags worden ingediend).

Budget?

Het totale budget dat kan worden toegewezen voor deze oproep bedraagt 16.000 euro.

Voor wie?

De oproep richt zich tot verenigingen zonder winstoogmerk, verenigingen met sociaal oogmerk en stichtingen van openbaar nut, publiekrechtelijke instellingen, inrichtende machten van de onderwijsinstellingen en de gemeenten, overeenkomstig artikel 9 van de Ordonnantie in verband met het Schoolcontract van 16 mei 2019.

Reglement en bijlagen

Reglement van de projectoproep 'Gastvije school' (PDF, 749.25 KB)

Bijlagen:

Bijlage 1: Diagnose van het Schoolcontract Drootbeek (PDF, 21.88 MB)

Bijlage 2: Programma van het Schoolcontract Drootbeek (PDF, 11.16 MB)

Bijlage 3: Ordonnantie van 16/05/2019 in verband met het Schoolcontract (PDF, 292.47 KB)

Bijlage 4: Formulier voor kandidatuur

Bijlage 5: Vervolgverslag aangeleverd door de Dienst Scholen van perspective.brussels (PDF, 213.01 KB)

Bijlage 6: Model van de gebruiksovereenkomst tussen de Basisschool De Zenne en de toekomstige projectleider (PDF, 139.07 KB)

Bijlage 7: Huishoudelijk reglement Basisschool De Zenne (PDF, 195.29 KB)

Projectoproep 'Gastvrije school - Deel 2' van het Schoolcontract Drootbeek

Het project 'Programmatie van de Villa' heeft betrekking op het openstellen en delen van schoolfaciliteiten en -infrastructuur, maar deze keer in basisschool Sint-Ursula. Dat naar het voorbeeld van de projectoproep 'Gastvrije School', waarbij bepaalde faciliteiten en gemeenschappelijke ruimtes van basisschool De Zenne ter beschikking worden gesteld van lokale verenigingen en buurtbewoners.

Zo is de Villa Marguerite, gelegen in het park achter de school, net volledig gerenoveerd. Het gelijkvloers is ingericht als een polyvalente ruimte die afgesloten kan worden van de bovenliggende niveaus waar de klassen zijn. Bovendien beschikt de school eveneens in het hoofdgebouw over een turnzaal en een polyvalente vergaderzaal. Organisaties uit de buurt kunnen deze ruimten gebruiken voor specifieke naschoolse activiteiten.

Concreet betreft deze projectoproep de activering en programmering, door één of meerdere projectdragers, van de collectieve ruimten en voorzieningen die ter beschikking worden gesteld door Basisschool Sint-Ursula (gelegen in de Dieudonné Lefèvrestraat 41 - 1020 Brussel), namelijk: de Villa Marguerite, de speelplaats, de turnzaal en de polyvalente vergaderruimte.

De wijk wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan culturen, een mix van generaties,... Het is noodzakelijk om deze rijkdom aan profielen en achtergronden in te zetten en te verbinden met de scholen.

Het project loopt tot 31 december 2025 om een solide project op te bouwen, gesteund door lokale actoren. Het project leidt tot bewustwording en echte veranderingen op het gebied van sociale samenhang.

Wanneer?

De projectoproep loopt van maandag 15 januari 2024 tot donderdag 22 februari 2024 (aanvragen moeten vóór 12u 's middags worden ingediend).

Budget?

Het totale budget dat kan worden toegewezen voor deze oproep bedraagt 35.000 euro.

Voor wie?

De oproep richt zich tot verenigingen zonder winstoogmerk, verenigingen met sociaal oogmerk en stichtingen van openbaar nut, publiekrechtelijke instellingen, inrichtende machten van de onderwijsinstellingen en de gemeenten, overeenkomstig artikel 9 van de Ordonnantie in verband met het Schoolcontract van 16 mei 2019.

Sint-Ursula behoudt zich echter het recht voor om voorrang te geven aan verenigingen waarmee ze al samenwerkingsverbanden heeft, onder meer via de Brede School-werking.

Reglement en bijlagen

Reglement van de projectoproep 'Programmatie van de Villa' (PDF, 1.48 MB)

Bijlagen:

Bijlage 1: Diagnose van het Schoolcontract Drootbeek (PDF, 21.88 MB)

Bijlage 2: Programma van het Schoolcontract Drootbeek (PDF, 11.16 MB)

Bijlage 3: Ordonnantie van 16/05/2019 in verband met het Schoolcontract (PDF, 292.47 KB)

Bijlage 4: Formulier voor kandidatuur

Bijlage 5: Vervolgverslag aangeleverd door de Dienst Scholen van perspective.brussels (PDF, 213.01 KB)

Bijlage 6: Model van de gebruiksovereenkomst tussen de Basisschool Sint-Ursula en de toekomstige projectleider (PDF, 158.90 KB)

Affiche - Projectoproep 'Programmatie van de Villa'

Het Schoolcontract Drootbeek geniet van een gewestelijke subsidie van 2.300.000,00 euro.

De studie- en diagnosefase van het Schoolcontract Drootbeek vond plaats in 2021.

De operationele fase van het Schoolcontract Drootbeek spreidt zich over 4 jaar, van 2022 tot 2025.

Alle documenten van het Schoolcontract Drootbeek kunnen geraadpleegd worden op de website van Perspective.brussels:

Externe site Schoolcontract Drootbeek

ZIE OOK