Schoolcontract Drootbeek (2021-2025)

Het Schoolcontract Drootbeek (een verwijzing naar de gelijknamige vallei), betreft 4 scholen in eenzelfde blok in Laken: de 3 basisscholen Sainte-Ursule, Sint-Ursula en De Zenne en de middelbare school Collège de la Fraternité. Samen tellen ze meer dan 1.500 leerlingen.

De diagnose heeft een aantal prioriteiten aan het licht gebracht:

  • De buurt een menselijke toets geven en de omgeving van de school rustiger maken zodat de jongeren zich er veilig kunnen verplaatsen
  • Bepaalde delen van de pleinen en groene ruimtes vernieuwen, ten voordele van de scholen en de buurt
  • Synergieën met buurtverenigingen onderzoeken en hen meer gebruik laten maken van de schoolfaciliteiten

De projecten binnen dit Schoolcontract zijn:

  • De volledige heraanleg van de Molenbeeksestraat en die omvormen tot een rustigere, groenere, speelsere en meer gebruiksvriendelijke straat die actieve vervoersmodi zoals wandelen en fietsen promoot
  • De ontwikkeling van activiteiten in verband met duurzame mobiliteit voor alle leerlingen van de school, zoals leren fietsen
  • De aanleg van een 'waterplein' als een nieuwe doorlaatbare speelplaats
  • De volledige renovatie van de serres voor de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten, open voor leerlingen en buurtbewoners

Meer info:

Externe site Schoolcontract Drootbeek (Perspective.brussels)

Tijdens de studie- en diagnosefase wordt de school en haar omgeving onder de loep genomen:

  • De relatie tussen de school en haar buurt wordt geanalyseerd, maar ook de gemeenschappelijke ruimte die voorhanden is, de mogelijkheden om schoolinfrastructuur door de buurtbewoners te laten gebruiken, de staat van het straatmeubilair en de stedelijke infrastructuur,...
  • De school (leerkrachten, leerlingen, ouders) en de wijk (buurtbewoners, gemeente, verenigingen, handelaars,...) worden betrokken bij het denkproces

Aan het begin van de studie- en diagnosefase wordt een participatief proces voorzien. Dat heeft tot doel de behoeften en verwachtingen van de verschillende doelgroepen van het schoolcontract te definiëren: studenten, leerkrachten, organiserende overheden, inwoners en verenigingen, winkeliers en economische actoren... De participatieve aanpak maakt het mogelijk om de programmatie te organiseren via een 'bottom-updynamiek' en streeft een coproductie door de verschillende actoren na.

Externe site Diagnose Schoolcontract Drootbeek (Perspective.brussels)

Op het einde van de diagnosefase worden een verbeterprogramma en een investerings- en actieplan opgesteld.

Externe site Programma van het Schoolcontract Drootbeek (Perspective.brussels)

De oproepen voor socio-economische projecten zijn bedoeld om het socio-economische luik van het programma van het Schoolcontract Drootbeek uit te werken. Er worden projecten geselecteerd die gedurende de hele operationele fase (2022-2025) financiële steun ontvangen.

Een eerste oproep 'promotie modal shift' is gericht op het aantrekkelijk maken van actieve mobiliteit voor alle leeftijden.

De focus ligt op bewustmakingsactiviteiten, uitgevoerd door verenigingen op het terrein. Er kunnen workshops, activiteiten en schoolreisjes worden georganiseerd.

De mogelijkheden en voorzieningen inzake infrastructuur ter bevordering van het fietsen worden onderzocht. Bijvoorbeeld: een vloot fietsen ter beschikking van de scholen en de buurt, een gezamenlijke overdekte fietsenstalling, een lokaal in de school ingericht als fietsherstelatelier, een gedeelde bakfiets en/of tandem,...

Het project loopt tot 31 december 2025 om een solide project op te bouwen. Het wordt gesteund door lokale actoren en het leidt tot bewustwording en echte veranderingen op het gebied van actieve mobiliteit.

Wanneer?

De projectoproep loopt van 23 november tot 14 december 2022 (aanvragen moeten vóór 12u 's middags worden ingediend).

Budget?

Het totale budget dat kan worden toegewezen voor deze oproep bedraagt 100.000 euro.

Voor wie?

De oproep richt zich tot verenigingen zonder winstoogmerk, verenigingen met sociaal oogmerk en stichtingen van openbaar nut, publiekrechtelijke instellingen, inrichtende machten van de onderwijsinstellingen en de gemeenten, overeenkomstig artikel 9 van de Ordonnantie in verband met het Schoolcontract van 16 mei 2019.

Reglement en bijlagen

Reglement van de projectoproep 'promotie modal shift' (PDF, 483.81 KB)

Bijlagen:

Flyer - Projectoproep 'promotie modal shift' van het Schoolcontract Drootbeek

De oproepen voor socio-economische projecten zijn bedoeld om het socio-economische luik van het programma van het Schoolcontract Drootbeek uit te werken. Er worden projecten geselecteerd die gedurende de hele operationele fase (2022-2025) financiële steun ontvangen.

De projectoproep 'Gastvrije school' omvat het organiseren en initiëren van specifieke activiteiten tussen de buurt en de basisschool De Zenne (Drootbeekstraat 8 - 1020 Laken).

De activiteiten worden naschools georganiseerd op de schoolsite of in de directe omgeving. Bijvoorbeeld een filmavond op de site, workshops, familienamiddagen,...

De wijk wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan culturen, een mix van generaties,... Het is noodzakelijk om deze rijkdom aan profielen en achtergronden in te zetten en te verbinden met de scholen.

Het project loopt tot 31 december 2025 om een solide project op te bouwen, gesteund door lokale actoren. Het project leidt tot bewustwording en echte veranderingen op het gebied van sociale samenhang.

Wanneer?

De projectoproep loopt van 26 juni tot 14 augustus 2023 (aanvragen moeten vóór 12u 's middags worden ingediend).

Budget?

Het totale budget dat kan worden toegewezen voor deze oproep bedraagt 30.000 euro.

Voor wie?

De oproep richt zich tot verenigingen zonder winstoogmerk, verenigingen met sociaal oogmerk en stichtingen van openbaar nut, publiekrechtelijke instellingen, inrichtende machten van de onderwijsinstellingen en de gemeenten, overeenkomstig artikel 9 van de Ordonnantie in verband met het Schoolcontract van 16 mei 2019.

Reglement en bijlagen

Reglement van de projectoproep 'Gastvije school' (PDF, 745.33 KB)

Bijlagen:

Bijlage 1: Diagnose van het Schoolcontract Drootbeek (PDF, 21.88 MB)

Bijlage 2: Programma van het Schoolcontract Drootbeek (PDF, 11.16 MB)

Bijlage 3: Ordonnantie van 16/05/2019 in verband met het Schoolcontract (PDF, 292.47 KB)

Bijlage 4: Formulier voor kandidatuur

Bijlage 5: Vervolgverslag aangeleverd door de Dienst Scholen van perspective.brussels (PDF, 213.01 KB)

Bijlage 6: Model van de gebruiksovereenkomst tussen de Basisschool De Zenne en de toekomstige projectleider (PDF, 139.07 KB)

Bijlage 7: Huishoudelijk reglement Basisschool De Zenne (PDF, 195.29 KB)

Flyer - Projectoproep 'Gastvrije school' van het Schoolcontract Drootbeek

Het Schoolcontract Drootbeek geniet van een gewestelijke subsidie van 2.300.000,00 euro.

De studie- en diagnosefase van het Schoolcontract Drootbeek vond plaats in 2021.

De operationele fase van het Schoolcontract Drootbeek spreidt zich over 4 jaar, van 2022 tot 2025.

Alle documenten van het Schoolcontract Drootbeek kunnen geraadpleegd worden op de website van Perspective.brussels:

Externe site Schoolcontract Drootbeek