Socio-economische projectoproep Versailles

In het kader van het duurzaam wijkcontract Versailles lanceert de Stad Brussel een oproep voor organisaties en diensten om een project in te dienen dat beantwoordt aan de behoeften van deze wijk. De projecten ontvangen vanaf 2023 gedurende 4 jaar financiële steun.

De thematische oproep voor socio-economische projecten is bedoeld om het socio-economische luik van het programma van het duurzaam wijkcontract Versailles uit te werken door projecten te selecteren die vanaf 2023 gedurende 4 jaar financiële steun ontvangen. Het is de bedoeling om lokale projecten te versterken en/of nieuwe acties te ondersteunen die beantwoorden aan de 9 prioritaire thema's die in het basisprogramma van het wijkcontract zijn vastgesteld.

De projectoproep loopt van 15 juni tot 10 oktober 2022 (aanvragen moeten vóór 12u worden ingediend). Het totale budget dat kan worden toegewezen voor deze oproep bedraagt 2.415.000 euro.

De projectoproep is gericht tot verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen van openbaar nut, sociale verhuurkantoren, vennootschappen met sociaal oogmerk, en ook tot de diensten en het OCMW van de Stad Brussel, overeenkomstig artikel 22 van de Organieke ordonnantie betreffende de stadsvernieuwing van 6 oktober 2016.

Bijlagen:

Gemaakt 15/06/2022 (bewerkt op 15/06/2022)

ZIE OOK