attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Stadsbos, participatieve aanplanting

Wat is het?

Sinds 2013 organiseert de Stad Brussel jaarlijks een participatieve aanplanting. De stadsbewoners worden dan uitgenodigd om deel te nemen aan de aanplanting van een nieuw segment stadsbos. De Stad Brussel is immers bezig met het aanplanten van een uitgestrekt en dichtbegroeid bos in Neder-Over-Heembeek dat op termijn maar liefst 40 hectare groot wordt. De beplantingen zijn erop gericht de biodiversiteit op de Brusselse bodem te vrijwaren en verder te doen toenemen. De te planten bomen zijn inheemse soorten en werden gekozen om te gedijen in compacte vochtige grond. Momenteel loopt er een experimenteel project - in samenwerking met het Externe site Instituut voor Externe site Natuur-en Bosonderzoek - aangaande de herinvoering van de zwarte populier (Populus nigra), een in ons land met uitsterven bedreigde boomsoort.

Met welk doel?

Een stadsbos maakt het voor stadsbewoners mogelijk om zich in de natuur uit te leven, er te wandelen en tot rust te komen. Daarnaast zal het bos ook dienst doen als geluidsmuur en natuurlijke luchtfilter voor de nabijgelegen autosnelweg. De functie van zo'n stadsbos als biodivers botanisch conservatorium is onder andere verzekerd door de aanwezigheid van een boomgaard, wilde fauna, een moerassig elzenbos en autochtone boomsoorten. Het stadsbos is daarom het trefpunt van een nieuwe soort samenwerking tussen wetenschap, maatschappelijk middenveld en overheid.

Stadsbos, participatieve aanplanting

Evolutie

Ontwikkeling