attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Projectoproep Stadsmakers 2023

In het kader van het lokaal cultuurbeleidsplan Horizon 2020-2025 houdt de Stad Brussel een projectoproep Stadsmakers 2023. Aanvragen kunnen tot en met vrijdag 16 december 2022 (om 23u59) worden ingediend.

De projectoproep wordt jaarlijks gelanceerd binnen het lokaal cultuurbeleidsplan Horizon 2020-25 (PDF, 6.13 MB). Hierin liggen de doelstellingen verankerd van het Nederlandstalig cultuurbeleid voor de periode 2020-2025. Elk jaar worden er doelstellingen uit het lokaal cultuurbeleidsplan gehaald en naar voor geschoven in de projectoproep. Projecten die voldoen aan de doelstellingen en de selectiecriteria komen in aanmerking voor een subsidie.

Wat?

Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen.

Wie?

Iedereen kan deelnemen aan deze projectoproep (individu, collectief, vereniging).

Waar?

De ingediende projecten vinden plaats op het grondgebied van de stad Brussel.

Hoeveel?

Een project ontvangt minimaal 250 euro en maximaal 7.500 euro.

Meer info?

Externe site Projectoproep Stadsmakers 2023

Gemaakt 13/10/2022 (bewerkt op 30/09/2022)

AGENDA

     

    ZIE OOK