Projectoproep Stadsmakers 2024

In het kader van het lokaal cultuurbeleidsplan Horizon 2020-2025 houdt de Stad Brussel een projectoproep Stadsmakers 2024. Aanvragen kunnen tot en met zondag 31 december 2023 (om 23u59) worden ingediend.

De projectoproep wordt jaarlijks gelanceerd binnen het lokaal cultuurbeleidsplan Horizon 2020-25 (PDF, 6.13 MB). Hierin liggen de doelstellingen verankerd van het Nederlandstalig cultuurbeleid voor de periode 2020-2025. Elk jaar worden er doelstellingen uit het lokaal cultuurbeleidsplan gehaald en naar voor geschoven in de projectoproep. Projecten die voldoen aan de doelstellingen en de selectiecriteria komen in aanmerking voor een subsidie.

Wat?

Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke en culturele vormen en uitingen.

Wie?

Iedereen kan deelnemen aan deze projectoproep (individu, collectief, vereniging).

Waar?

De ingediende projecten vinden plaats op het grondgebied van de stad Brussel.

Hoeveel?

Een project ontvangt minimaal 250 euro en maximaal 7.500 euro.

Meer info?

Externe site Projectoproep Stadsmakers 2024

Gemaakt 20/10/2023 (bewerkt op 20/10/2023)

ZIE OOK