Overslaan en naar de inhoud gaan

Heraanleg Stalingradlaan

Het herinrichtingsproject van de Stalingradlaan maakt deel uit van de grote uitdagingen van de Zuidwijk en de Vijfhoek. Daarbij hoort ook metrolijn 3, die momenteel onder de Stalingradlaan wordt aangelegd.

De Stalingradlaan ligt op het grondgebied van de Stad Brussel, binnen de Vijfhoek. Ze vormt een belangrijke noord-zuidverbinding van het stadscentrum, aangezien ze een echte verbindingsweg is tussen het station Brussel-Zuid en het historische centrum (waaronder de Grote Markt, het Îlot Sacré,...). De Zuidstraat vormt het verlengde van de Stalingradlaan en leidt rechtstreeks naar het historisch centrum.

De Stalingradlaan, die aanvankelijk vooral door automobilisten werd gebruikt, wordt omgevormd tot een aantrekkelijke en levendige plek voor bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte (wandelaars, kinderen, toeristen, fietsers, handelaars,...). Er wordt dus een echte toegangspoort tot het centrum aangelegd.

Om na afloop van de bovengrondse werken een gerenoveerde ruimte te kunnen aanbieden, heeft de Stad Brussel begin 2022 een stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de Stalingradlaan tussen het Rouppeplein en de Kleine Ring, waarin deze laatste niet inbegrepen zijn. Eind 2023 werd deze vergunning toegekend.

Heraanleg Stalingradlaan

Werken MIVB metro 3

In 2020 werd de eerste fase voor de aanleg van metrolijn 3 opgestart. Het overgrote deel van de werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe station Toots Thielemans en de aanleg van nieuwe metrotunnels, om aan te sluiten op de bestaande premetrotunnels, vindt plaats aan de Stalingradlaan. Dat heeft een aanzienlijke invloed op het dagelijks leven van winkeliers en bewoners.

 • Mobiliteit in het teken van de actieve modi, in overeenstemming met de doelstellingen en principes voor de ontwikkeling van de voetgangersboulevards van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move
 • De aantrekkingskracht van de Stalingradlaan versterken en haar rol als toegangspoort tot de Vijfhoek vanuit het station Brussel-Zuid accentueren
 • De kwaliteit van het landschap verhogen door opnieuw een regelmatige bomenrij met hoogstammige bomen aan te planten en de biodiversiteit vergroten door beplante zones in meerdere lagen aan te leggen
 • De mix van gebruiksmogelijkheden versterken door de commerciële activiteiten te verzoenen met de andere gebruiksmogelijkheden en functies van de laan

Herontwikkelingsproject

De Brusselaars mogen zich verwachten aan een laan die volledig gelijkloopt, met plekken om even te gaan zitten.

 • In het midden van de laan komt de enige weg voor automobilisten. De ruimte die wordt teruggewonnen, wordt teruggegeven aan de biodiversiteit, handelszaken en actieve vervoersmodi.
 • Er is een fietspad voorzien om de doorstroming van fietsers te verzekeren. De hele ontwikkeling werd bedacht met het oog op een mix van gebruiksmogelijkheden, zoals winkelen, wandelen, zich verplaatsen,...
 • Op een stoep van 14 m komen terrassen in twee delen, voor een totale oppervlakte van 5 m2. De vele handelszaken aan de Stalingradlaan krijgen een belangrijke plaats in dit project. Om hen de best mogelijke plaats te bieden, zijn er terrassen gepland aan de gevelzijde met een extra ruimte die wordt afgebakend door de plantkuilen (2,4 m + 2,8 m). Hierdoor komen de andere gebruiksfuncties niet in het gedrang (voetgangerspaden).
 • De laan krijgt ook twee centrale punten: een voorplein voor het Zuidpaleis, dat de opmerkelijke gevels met banken en een waterfontein benadrukt, en een pleintje ter hoogte van het toekomstige metrostation Toots Thielemans, waar het kunstwerk Pasionaria komt te staan.
 • Net als haar historische typologie behoudt de Stalingradlaan het regelmatige uitzicht van een 19de-eeuwse boulevard. De vier bestaande bomenrijen worden hersteld om deze structuur te behouden. Daarnaast wordt de kwaliteit van het landschap verhoogd met de herplanting van 70 hoogstammige bomen (voor een totaal van 104 bomen) en de aanplant van 168 struiken en heesters, waaronder meerstammigen en lage heesters. Ook moet worden gewezen op de toename van de biodiversiteit, die in een dicht stedelijk milieu vele voordelen biedt (wateropvang, aantrekken van bestuivers, aanwezigheid van fruitsoorten, vermindering van parasieten, esthetische variatie,...). De landschappelijke sfeer wordt versterkt door variaties in hoogte, dichtheid en soorten planten, waarvan de boomlaag is samengesteld uit vier belangrijke soorten: Esdoorn (Acer), Amelanchier, Iep (Ulmus), Plataan (Platanus).

Materialen

Wat het wegdek betreft, bestaat de centrale rijbaan uit asfalt met betonnen stoepranden. Delen van het wegdek van de rijbaan zijn gemaakt van gebouchardeerde blauwe hardsteen.

Zo zijn het gedeelte tussen de Zuidlaan en de Sallaertstraat en het gedeelte voor het Zuidpaleis volledig in blauwe hardsteen aangelegd (met uitzondering van de fietspaden en de plantkuilen). De voetgangerszones langs de gevels en tussen de twee bomenrijen aan de buitenkant (wandelzone) zijn gemaakt van gebouchardeerde blauwe hardsteen. Twee fietspaden in okerkleurig asfalt lopen langs beide zijden van de laan, binnen de wandelzone.

Beheer van afvloeiend water

Wat het beheer van afvloeiend water betreft, voorziet het project in de aanleg van grote doorlatende zones en de aanplant van talrijke planten. Zo wordt het water geabsorbeerd voordat het de riolering en vervolgens het kanaal bereikt. De doorlatende zones bevatten plantkuilen en stroken bekleed met doorlatende materialen. De hellingen zijn zo ontworpen dat het afvloeiende water van de gevels in de zones met doorlatende materialen wordt geconcentreerd. De rest van het water komt in de straatkolken op de rijweg terecht.

Participatieproces

De herinrichting van de Stalingradlaan is in overleg met de omwonenden gebeurd. In oktober 2020 werd er een burgerpanel opgericht met de naam 'Toekomstig Stalingrad'. Tot januari 2021 vonden er verscheidene vergaderingen plaats. Er werd ook een online enquête gehouden om verdere feedback te verzamelen. Deze heeft geleid tot de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning die nu wordt ingediend.

Aangezien het panel uit heel uiteenlopende profielen bestond, was het de bedoeling elkaar te leren kennen en de opdracht van het panel te verduidelijken: de Stad adviseren over de behoeften van de wijk door adviezen en aanbevelingen uit te brengen en het kader vast te stellen voor de heraanleg van de Stalingradlaan. De panelleden stelden de belangrijkste 'richtsnoeren' voor de herontwikkeling vast. Deze zouden als uitgangspunt voor toekomstige besprekingen dienen, zoals: 

 • Brede trottoirs
 • Vergroening van de wijk
 • Afzonderlijk fietspad
 • Mobiliteit: toegang tot de wijk en beperkte verkeerszone
 • Meer veiligheid en zekerheid op de weg
 • Meer netheid
 • Voldoende parkeergelegenheid en leveringszones

Tot januari 2021 werden er meerdere vergaderingen gehouden om de verschillende belangen binnen het project te verenigen. Er werd ook een online enquête gehouden om verdere feedback te verzamelen. Deze heeft geleid tot de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning die nu wordt ingediend.

Meer info:

Externe siteToekomstig Stalingrad

Heraanleg Stalingradlaan

Heraanleg Stalingradlaan - Zuidpaleis

Heraanleg Stalingradlaan

Heraanleg Stalingradlaan

Heraanleg Stalingradlaan - voor - na

Heraanleg Stalingradlaan

Evolutie

Validation