Standplaats voor een ijsventer op het Poelaertplein

De Stad Brussel lanceert een openbare aanbesteding voor het toekennen van een standplaats voor een ijsventer op het Poelaertplein, voor een testperiode tot 31 oktober 2017. De aanvangsdatum voor de inzendingen is 10 mei 2017 en de uiterste datum is 31 mei 2017.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel selecteert de aanvragen op basis van de volgende selectiecriteria:

  • Naleving van de bepalingen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw: meer bepaald, de afmetingen van het voertuig moeten in overeenstemming zijn met de beschikbare ruimte om de standplaats te kunnen bereiken en om deze te bezetten. De versiering van het voertuig moet sober blijven opdat deze in harmonie is met het kader van de standplaats (geen opzichtige kleuren).
  • De kwaliteit van de producten: bevoorrechting van een kwalitatieve en gezonde keuken door enkel kandidaten te selectioneren die zelf hun eigen ijs produceren. De referenties van de kandidaat en het voorgestelde menu zullen in rekening worden gebracht in de analyse van de criteria.
  • Respect voor het reglement: de aanvragen voor een standplaats van personen die in het verleden inbreuken hebben gemaakt op het reglement of die nog openstaande schulden of boetes hebben in hoedanigheid van ambulante handelaar en niet‐betwiste zaken in het voordeel van de Stad Brussel kunnen worden afgebroken.

Indienen kandidatuur

Kandidaten dienen een volledig dossier over te maken aan de:

  • Cel Handel van de Stad Brussel
    Brouckère Tower
    Anspachlaan 1 (15e verdieping)
    1000 Brussel

Ofwel per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, ofwel ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, ofwel per e-mail (pdf-bestand) aan onderstaand adres: handelcommerce@brucity.be.

De aanvangsdatum voor de inzendingen is 10 mei 2017 en de uiterste datum voor de inzendingen is 31 mei 2017.

Downloaden

Gemaakt 09/05/2017 (bewerkt op 09/05/2017)
Poelaertplein

PRAKTISCHE INFO