Stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning (-attest)

De directie Vergunningen van het departement Stedenbouw schakelt op maandag 5 november 2018 over naar een nieuwe informaticatool voor de behandeling van aanvragen tot stedenbouwkundige en milieuvergunningen op gewestelijk niveau. Daardoor kan de dienstverlening de komende weken ernstig verstoord zijn en kan er vertraging optreden in de behandeling van de dossiers.