Steun aan culturele verenigingen

De Stad Brussel biedt ondersteuning aan culturele verenigingen.

Ondersteuning voor een cultureel en/of toeristisch project?

Het invullen van een aanvraagformulier is verplicht voor de toekenning van een subsidie. In ruil daarvoor wordt u gevraagd het logo van de Stad Brussel te integreren in uw promotiemateriaal. De Stad Brussel kan ook een activiteitenverslag of evaluatieformulier eisen.

Voorwaarden?

Voor 2024 zijn de voorwaarden voor het indienen van aanvragen als volgt:

  • Voor aanvragen voor werkingstoelagen voor 2024 moet uw volledige dossier uiterlijk op 29 februari 2024 worden ingediend. De werkingstoelage heeft tot doel de activiteiten en de normale werking te ondersteunen van een vereniging die actief is op het grondgebied van de stad Brussel (Brussel-Stad, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek).
  • Voor subsidieaanvragen voor een eenmalig evenement in 2024 moet u uw aanvraag ten minste twee maanden voor het evenement indienen. Deze subsidie maakt deel uit van een specifiek project op het grondgebied van de stad Brussel (Brussel-Stad, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek).
  • In 2024 is er een nieuw criterium: het doel is te sensibiliseren voor de opvang en tewerkstelling van mensen met een handicap.
  • Subsidieaanvragen voor een evenement in de openbare ruimte worden alleen geanalyseerd en behandeld als er een verzoek om gebruik van de openbare ruimte bij de Stad is ingediend.
  • Subsidies voor creaties en beroepsorganisaties komen niet in aanmerking.

Aanvraagformulieren

Werkingstoelage:

Subsidie voor een evenement:

Nederlandstalige verenigingen

Het cultuurbeleidsplan legt de krijtlijnen van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid vast in uitvoering van het Vlaams decreet voor Lokaal Cultuurbeleid. Dat plan is het resultaat van een uitgebreid participatietraject in samenspraak met de Cultuurraad, de gemeenschapscentra en de stedelijke bibliotheek.

Naast de grote culturele spelers waarmee de Stad een convenant heeft afgesloten voor een periode van 3 jaar, wordt jaarlijks een projectoproep gelanceerd ter attentie van de verschillende Nederlandstalige actoren en verenigingen. Deze projectoproep is het verlengstuk van het cultuurbeleidsplan. De Cultuurraad die een honderdtal verenigingen groepeert die het Nederlands als voertaal gebruiken, adviseert de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden aan de hand van dit geïntegreerd cultuurbeleidsplan en de vooropgezette doelstellingen.

Meer info:

Nederlandstalige cultuur