Verstoorde dienstverlening aan loketten Demografie

Door de nationale betoging kan de dienstverlening aan de loketten van het departement Demografie (Bevolking en Burgerlijke Stand) verstoord zijn op vrijdag 24 september 2021. Het e-loket blijft toegankelijk voor het uitvoeren van een reeks administratieve stappen.

 

Steunmaatregelen voor handelaars

Verschillende steunmaatregelen werden genomen op federaal, regionaal en gemeentelijk vlak om de economische impact door het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. U vindt hieronder een overzicht.

Federale steun

Alle handelaars, inclusief foorkramers en straatverkopers, kunnen een aanvraag indienen voor:

 • Uitstel van betaling van btw, bedrijfsvoorheffing, sociale lasten, personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 • Tijdelijke werkloosheid voor ondernemingen

Meer info:

Gewestelijke steun

 • Nieuwe steunmaatregelen voor het herstel van de ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis (31 augustus 2021): voor restaurants, cafés (en sommige van hun leveranciers), nachtclubs, evenementen, cultuur, toerisme en sport. En ondersteuning van bedrijven in de sector van de toeristische logies.
 • Voor ondernemingen die meer dan 10 VTE tewerkstellen wil de Brusselse regering via Finance&invest.brussels leningen aanbieden die beter tegemoet komen aan de specifieke noden van deze ondernemingen
 • Administratieve ondersteuning van handelaars bij het invullen van de aanvraagformulieren (door 1819)
 • Versterking van het microkrediet (Brusoc Recover): toekenning van kaskredieten van maximaal 15.000 euro tegen een beperkte interestvoet aan zelfstandigen, ZKO's ( micro-onderneming) en organisaties van de sociale economie
 • Oxygen lening voor Brusselse ondernemingen getroffen door de crisis rond Covid-19 (financiering om de activiteiten te hervatten)
 • ...

Meer info:

Een overzicht van de premies:

 • Welke Covid-premies zijn beschikbaar? (hotels, evenementen, culturele en creatieve sector, contactberoepen, 'niet-essentiële' sectoren,...)
 • Premie Tetra+ (discotheken, restaurants, cafés en hun belangrijkste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport)

Private huurovereenkomst?

 • Handelshuurlening (voor bedrijven die een handelspand huren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Bent u gebonden aan een private huurovereenkomst voor uw handelszaak of kantoor en weet u niet hoe u uw verhuurder moet benaderen in het licht van uw moeilijkheden in verband met de crisis? Voor verder juridisch advies of hulp kunt u contact opnemen met:

Gemeentelijke steun

Op gemeentelijk vlak zijn er verschillende steunmaatregelen voor handelaars:

Economisch herstelplan:

Meer info

Gemaakt 31/03/2020 (bewerkt op 10/09/2021)

ZIE OOK