Steunmaatregelen voor handelaars

Verschillende steunmaatregelen werden genomen op federaal, regionaal en gemeentelijk vlak om de economische impact door het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. U vindt hieronder een overzicht.

Federale steun

Alle handelaars, inclusief foorkramers en straatverkopers, konden een aanvraag indienen voor:

 • Uitstel van betaling van btw, bedrijfsvoorheffing, sociale lasten, personenbelasting en vennootschapsbelasting
 • Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 • Tijdelijke werkloosheid voor ondernemingen

Gewestelijke steun

 • Externe site Premie 2022 voor de discotheken, de evenementen, de restaurants, cafés, en hun toeleveranciers, het toerisme, de sport en het personenvervoer
 • Externe site 'Advance'-lening (cultuur- en evenementensector)
 • Externe site Premie phoenix.brussels: voor werkgevers die een Brusselaar aanwerven die pas is ingeschreven bij Actiris en/of die geen job meer heeft door de coronacrisis
 • Externe site Garantiefonds voor ondernemingen van de cultuur- en evenementensector (voor financiële verliezen in verband met annuleringen, uitstel of beperkingen door de gezondheidsmaatregelen)
 • Externe site Relancepremie (sinds 25 oktober 2021): voor restaurants, cafés (en sommige van hun leveranciers), nachtclubs, evenementen, cultuur, toerisme en sport. En ondersteuning van bedrijven in de sector van de toeristische logies.
 • Voor ondernemingen die meer dan 10 VTE tewerkstellen wil de Brusselse regering via Externe site Finance&invest.brussels leningen aanbieden die beter tegemoet komen aan de specifieke noden van deze ondernemingen
 • Administratieve ondersteuning van handelaars bij het invullen van de aanvraagformulieren (door Externe site 1819)
 • Versterking van het microkrediet (Brusoc Recover): toekenning van kaskredieten van maximaal 15.000 euro tegen een beperkte interestvoet aan zelfstandigen, ZKO's (Externe site micro-onderneming) en organisaties van de sociale economie
 • ...

Meer info:

Een overzicht van de premies:

Gemeentelijke steun

Op gemeentelijk vlak zijn er verschillende steunmaatregelen voor handelaars:

Economisch herstelplan:

Meer info

Gemaakt 31/03/2020 (bewerkt op 22/09/2022)

ZIE OOK