Strijd tegen invasieve exotische planten

De Stad Brussel voert een actief beleid in de bestrijding van invasieve exotische planten in de stad.

Invasieve exoten zijn soorten die oorspronkelijk niet voorkomen in onze streken en die door hun ecologische eigenschappen en uitbreiding een bedreiging vormen voor het inheemse ecosysteem. Verschillende van die bedreigende soorten ontwikkelen zich momenteel in Brussel:

  • de Amerikaanse vogelkers
  • de reuzenberenklauw
  • de Japanse duizendknoop
  • de reuzenbalsemien

Volgende publicatie geeft meer uitleg over de eigenschappen van deze soorten en toont de beste manier om deze uitheemse planten te bestrijden:

Strijd tegen invasieve exotische planten
Reuzenberenklauw