Strijd tegen overstromingen in Laken

De Stad Brussel biedt ondersteuning bij werken tegen overstromingen in Laken.

Ze versterkt haar actie ten aanzien van burgers voor volgende premies:

Daarvoor bundelt ze de krachten met de Boerderij Nos Pilifs om u een gratis diagnose aan te bieden. De diagnose stelt u in staat om precies vast te stellen welke werken kunnen worden uitgevoerd om overstromingen te bestrijden, maar ook om u de realisatie ervan aan te bieden via premies. Dankzij deze samenwerking worden de administratieve formaliteiten voor de premies op uw verzoek geregeld.

Afhankelijk van de uitgevoerde diagnose kunnen andere interventies (dan deze van de premies) worden uitgevoerd, op basis van de geschatte impact om overstromingen te bestrijden, en met de voorafgaande toestemming van de Stad.

Welke perimeter in Laken?

De kaart van het gebied waar u moet wonen om een beroep te kunnen doen op de premie:

Hoe aanvragen?

Neem voor diagnoses en offerteaanvragen contact op met de Boerderij Nos Pilifs via:

Meer info?

ZIE OOK

Strijd tegen overstromingen in Laken