Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Studie naar verbinding tussen boven- en benedenstad

De Stad Brussel schrijft een opdracht uit voor een masterplan dat de publieke ruimte rond de noord-zuidverbinding herdenkt. Het doel is om de boven- en benedenstad beter met elkaar te verbinden.

Het gaat om volgende zone:

  • Pachecolaan
  • van het Centraal Station tot aan de Zavel
  • en aangrenzende straten

Perimeter Studie naar verbinding tussen boven- en benedenstad

De Stad Brussel lanceert samen met de Bouwmeester een studieopdracht om een stedenbouwkundige visie voor deze hele zone te ontwikkelen. Tegelijk worden al enkele pleinen meteen onder handen genomen.

Masterplan?

Het masterplan omvat een diagnose van de bestaande situatie (publieke ruimte en mobiliteit) en een visie op uitdagingen en opportuniteiten in de perimeter:

  • de kwaliteit en de leesbaarheid van de publieke ruimten in de perimeter verbeteren en ze sterk vergroenen
  • de zachte mobiliteit tussen boven- en benedenstad versterken (een meer natuurlijke stroom tussen beide stadsdelen)
  • een globale en coherente identiteit ontwikkelen voor dit deel van de Vijfhoek

Centraal Station en Albertinaplein?

Daarnaast moet het studiebureau meteen ook gedetailleerde plannen uittekenen voor de herinrichting van de publieke ruimte rond het:

  • Centraal Station (kruispunt tussen de Kantersteenstraat, de Putterijstraat, de Kardinaal Mercierstraat, de Loksumstraat, de Parochiaanstraat, de Koloniënstraat, de Houtmarktstraat, de Warandeberg, de Kanselarijstraat, de Twaalf Apostelenstraat en de Ravensteinstraat (tot aan de Baron Hortastraat))
  • Albertinaplein (en de verbinding met de Kunstberg, met name de doorsteek van de Keizerslaan)

Meer info:

Gemaakt 15/05/2020 (bewerkt op 15/05/2020)
© Séverin Malaud