Studie over binnengebieden in Laken

De Stad Brussel lanceert samen met de Bouwmeester een stedenbouwkundige studie over de binnengebieden van Lakense bouwblokken. De studie moet de bestaande situatie in kaart brengen, en de Stad helpen om toekomstige projecten van woonverdichting beter te kunnen beoordelen en sturen.

Wat is een binnengebied?

Als je de stad vanuit de lucht bekijkt, zie je dat er zich tussen de straten 'bouwblokken' aftekenen: een geheel aan woningen, met langs de achterkant tuinen of koterijen die op elkaar uitkomen. Die binnenkant van een bouwblok noemt men het 'binnengebied' (intérieur d'lôt).

Bepaalde delen van Laken - en meer bepaald het stuk ten zuiden van spoorweglijn 50 - zijn erg dicht bebouwd.

Waarom een studie?

De Stad Brussel wil toekomstige vergunningen die ingediend worden voor ontwikkelingsprojecten in de Lakense binnengebieden beter kunnen beoordelen en sturen:

  • waken over voldoende toegankelijk groen en doorlaatbare buitenruimte
  • een balans vinden tussen privacy en sociale verbondenheid en gemengde functies

Het doel van de studie is om een methodologie uit te werken waarin duidelijk wordt wat wenselijk is voor welk type bouwblok.

Oproep voor architect-stedenbouwkundigen

Voor deze strategische opdracht is de Stad Brussel op zoek naar een team van architect-stedenbouwkundigen (oproep tot 25 mei 2020). De opdracht omvat de volgende fasen:

  • Fase 1: ontwikkeling van een gedeelde kennis over de binnengebieden van de Lakense bouwblokken en een visie op hun toekomstige ontwikkeling
  • Fase 2: ontwikkeling van stedenbouwkundige instrumenten voor de ontwikkeling van die binnengebieden
  • Fase 3: opmaak van een communicatiedocument dat de ontwikkelde kennis, visie en instrumenten op een didactische manier samenvat

Meer info:

Perimeter Laken

Gemaakt 13/05/2020 (bewerkt op 14/08/2020)

ZIE OOK

© Séverin Malaud