Studiebegeleiding voor kinderen

In de Noordwijk is sinds de start van het nieuwe schooljaar extra studiebegeleiding beschikbaar in het Huis voor het Kind Noordpool (Antwerpsesteenweg 160 - 1000 Brussel).

Het Huis voor het Kind Noordpool organiseert voor leerlingen van het lager onderwijs schoolremediëring en studiebegeleiding. Deze uitgebreide pedagogische coaching omvat: huiswerkhulp, bijlessen, ontwikkeling van zelfvertrouwen en verbetering van de leermethoden. De lessen vinden plaats op dinsdag, donderdag en vrijdag van 16u30 tot 18u30. Meer info:

Studiebegeleiding in uw wijk?

De vzw Bravvo zorgt voor studiebegeleiding in de verschillende wijken via haar Jeugdcentra en Gemeenschapscentra. De details zijn beschikbaar in de Brusseleir van november 2022 (PDF, 5.47 MB) (pagina 17):

Gemaakt 26/10/2022 (bewerkt op 28/10/2022)

ZIE OOK

Studiebegeleiding voor kinderen