Projectoproep 'Gelijke Kansen' 2023 #2: verhoogd bedrag

De Stad Brussel steunt lokale verenigingen die actief zijn op het gebied van gelijke kansen via een projectoproep. Voor 2023 wordt een eerste projectoproep gelanceerd. Kandidaten voor een subsidie moeten onderstaand formulier opsturen, ten laatste op 30 september 2023.

Welke projecten?

  • Projecten die als doel hebben alle vormen van discriminatie op grond van geslacht te bestrijden, de gelijkheid van vrouwen en mannen op alle niveaus van de samenleving te bevorderen en deze gelijkheid in de praktijk en in de mentaliteiten te verankeren
  • Projecten die streven naar inclusie en de bestrijding van discriminatie ten aanzien van de lgbtqia+-gemeenschap
  • Projecten die als doel hebben de diversiteit in haar geheel te bevorderen en te versterken
  • Projecten die streven naar de bestrijding van discriminatie van personen met een handicap en van validisme. Projecten kunnen ook gericht zijn op universele toegankelijkheid (toegankelijkheid tot alles voor iedereen).

Welke structuren?

Alleen projecten afkomstig van verenigingen zonder winstoogmerk die bij de indiening van de kandidatuur ten minste 12 maanden officieel bestaan (statuten gepubliceerd bij de griffier) komen in aanmerking.

Maximumbedrag?

4000 euro

Reglement en formulier downloaden

Subsidiereglement (PDF, 252.91 KB)

In pdf:

Aanvraagformulier 2023 (PDF, 308.81 KB)

In Word:

Aanvraagformulier 2023 (DOCX, 102.95 KB)

Hoe indienen?

Het formulier moet worden opgestuurd ten laatste op 30 september 2023 naar:

gelijkekansen@brucity.be

of

Cel Gelijke Kansen
Hallenstraat 4
1000 Brussel

Gemaakt 01/07/2023 (bewerkt op 06/09/2023)

ZIE OOK