Oproep subsidies Gelijke Kansen 2022

De Stad Brussel steunt lokale verenigingen actief op het vlak van gelijke kansen. Voor 2022 wordt een tweede projectoproep gelanceerd. Kandidaten voor een subsidie moeten onderstaand formulier opsturen, ten laatste op 15 augustus 2022.

Onder Gelijke Kansen vallen acties ter bevordering van:

 • de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
 • culturele diversiteit
 • de inclusie van en de bestrijding van discriminatie ten aanzien van personen van de LGBTQI+-gemeenschap
 • de inclusie van personen met een handicap en universele toegankelijkheid of 'toegankelijkheid voor allen'

Hieronder worden voorlichtings- en educatieve activiteiten verstaan die plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel, tijdens het jaar van desbetreffende projectoproep, en gericht op de bevolking, scholen, culturele centra, bibliotheken en andere sociaal-culturele actoren. Deze sensibiliseringsactiviteiten dienen openbaar te zijn, toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is en ze moeten publiekelijk worden aangekondigd.

Aanvragers moeten rechtspersonen zijn die een onbaatzuchtig doel nastreven en die ten minste één jaar actief zijn. Ze onderschrijven de Universele verklaring van de rechten van de mens, de Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden van 30 juli 1981 en de nieuwe antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 (zie bijlagen). Aanvragers verklaren door hun verzoek dat ze deze teksten hebben gelezen en de inhoud ervan naleven.

Opmerking:

 • de toelage kan nooit meer bedragen dan 3.000 euro per activiteit of project

Formulier subsidies gelijke kansen

Het subsidieformulier van Gelijke Kansen en het reglement zijn op 2 manieren te verkrijgen:

Downloaden

In pdf:

In Word:

Aanvragen

Of aanvragen bij de cel Gelijke Kansen, het personeel daar kan altijd helpen met eventuele vragen:

Hoe indienen?

Het formulier moet worden opgestuurd ten laatste op 15 augustus 2022 naar:

of

 • Departement Organisatie - Cel Gelijke Kansen
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel

Opmerking:

 • het is ten zeerste aangeraden om het formulier in pdf-formaat per e-mail terug te sturen.

Bijlagen

Gemaakt 01/06/2022 (bewerkt op 01/06/2022)