Oproep subsidies Gelijke Kansen 2019

De Stad Brussel biedt steun aan initiatieven van plaatselijke verenigingen actief op het domein van gelijke kansen. De subsidieprocedure verloopt op een gestructureerde en eerlijke manier. Daarom wordt de Brusselse verenigingen gevraagd om elk jaar een vast subsidieformulier in te vullen. Voor 2019 wordt een 2de oproep gelanceerd (tot en met 15 september 2019).

De Stad Brussel kan binnen het goedgekeurde begrotingskrediet toelagen verlenen aan sensibilisering door activiteiten op het vlak van Gelijke Kansen. Binnen gelijke kansen kaderen acties met als onderwerp:

  • gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • tolerantie jegens personen met verschillende seksuele geaardheden
  • de autonomie en de onafhankelijkheid van elkeen, hierin inbegrepen personen met verminderde mobiliteit of personen met een verstandelijke beperking
  • maatschappelijke en interculturele diversiteit

Opmerking: de toelage kan nooit meer bedragen dan 2.000 euro per activiteit of project.

Formulier subsidies gelijke kansen

Het subsidieformulier van Gelijke Kansen en het reglement zijn op 2 manieren te verkrijgen:

Downloaden

Downloaden in pdf:

Downloaden in Word:

Aanvragen

Of aanvragen bij de cel Gelijke Kansen, het personeel daar kan altijd helpen met eventuele vragen.

Hoe indienen?

Het formulier moet worden opgestuurd ten laatste op 15 september 2019 naar:

  • Departement Organisatie - Cel Gelijke Kansen
    Anspachlaan 6
    1000 Brussel

Een kopie van het formulier moet verstuurd worden naar:

Bijvoegsels

Gemaakt 12/07/2019 (bewerkt op 12/07/2019)