Oproep subsidies Gelijke Kansen 2020

De Stad Brussel steunt lokale verenigingen actief op het vlak van gelijke kansen. Voor 2020 wordt opnieuw een projectoproep gelanceerd. Kandidaten voor een subsidie moeten onderstaand formulier opsturen, ten laatste op 15 maart 2020.

De Stad Brussel kan toelagen verlenen aan sensibilisering door activiteiten op het vlak van Gelijke Kansen. Binnen gelijke kansen kaderen acties met als onderwerp:

  • gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • tolerantie jegens personen met verschillende seksuele geaardheden
  • de autonomie en de onafhankelijkheid van elkeen, hierin inbegrepen personen met verminderde mobiliteit of personen met een verstandelijke beperking
  • maatschappelijke en interculturele diversiteit

Opmerking: de toelage kan nooit meer bedragen dan 3.000 euro per activiteit of project.

Formulier subsidies gelijke kansen

Het subsidieformulier van Gelijke Kansen en het reglement zijn op 2 manieren te verkrijgen:

Downloaden

Downloaden in pdf:

Downloaden in Word:

Aanvragen

Of aanvragen bij de cel Gelijke Kansen, het personeel daar kan altijd helpen met eventuele vragen:

Hoe indienen?

Het formulier moet worden opgestuurd ten laatste op 15 maart 2020 naar:

  • Departement Organisatie - Cel Gelijke Kansen
    Anspachlaan 6
    1000 Brussel

Een kopie van het dossier moet verstuurd worden naar:

Bijvoegsels

Gemaakt 15/01/2020 (bewerkt op 20/01/2020)