Projectoproep Internationale Solidariteit 2018

Net als de voorbije jaren ondersteunt de Stad Brussel ook in 2018 initiatieven van lokale verenigingen in het kader van Internationale Solidariteit. Aanvragen voor subsidies kunnen ten laatste worden ingediend op 30 maart 2018.

Wie van plan is om dit jaar een sensibiliserende activiteit of een project in een ontwikkelingsland te organiseren, kan een subsidie aanvragen. Hiervoor moet het formulier ingevuld worden na kennisname van het subsidiereglement.

Twee categorieën

De twee volgende categorieën komen in aanmerking:

  • Projecten voor informatie, sensibilisatie en ontwikkelingseducatie: projecten die burgers willen aanzetten tot een diepere analyse en een beter begrip van de wereld door ze te informeren over de realiteit waarmee mensen in het Zuiden geconfronteerd worden en de onderlinge afhankelijkheid tussen Noord en Zuid.
  • Internationale ontwikkelingsprojecten: duurzame en evenwichtige projecten die de menselijke waardigheid centraal stellen. De projecten moeten een reële impact hebben op de bevolking in ontwikkelingslanden.

Documenten en formulieren

De formulieren moeten ten laatste op 30 maart 2018 opgestuurd worden naar internationalesolidariteit@brucity.be of rechtstreeks via het online formulier.

Reglement:

Downloaden formulieren:

Online formulieren:

Evaluatiecriteria:

Vragen?

Voor een individuele infosessie kan u zich inschrijven via 02 279 21 12 of internationalesolidariteit@brucity.be op 7 en 19 maart 2018 tussen 14u en 19u.

Gemaakt 06/02/2018 (bewerkt op 14/02/2018)