Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote

Het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote (SVC 1), dat op 16 november 2017 werd goedgekeurd, is een 60 maanden durend gewestelijk programma.

Het programma is gericht op het revitaliseren van een perimeter die zich uitstrekt over verschillende gemeenten, met name de Stad Brussel en Sint-Jans-Molenbeek. Het initiatief wordt gerealiseerd aan de hand van vastgoedoperaties, sociaal-economische acties, de openbare ruimte en leefmilieu.

Perimeter

Activiteiten in de wijk

Binnen de sociaal-economische operaties wordt een subsidie voorzien onder de vorm van een projectenoproep voor de ontwikkeling van acties ter bevordering van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven binnen de perimeter. Veertien projecten werden geselecteerd in 2019:

Reglement van de projectoproep:

ZIE OOK