Stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote

Het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote (SVC 1), dat op 16 november 2017 werd goedgekeurd, is een 60 maanden durend gewestelijk programma.

Het programma is gericht op het revitaliseren van een perimeter die zich uitstrekt over verschillende gemeenten, met name de Stad Brussel en Sint-Jans-Molenbeek. Het initiatief wordt gerealiseerd aan de hand van vastgoedoperaties, sociaal-economische acties, de openbare ruimte en leefmilieu.

Perimeter

Meer info?

Project Max aan de Zenne

Het Maximiliaanpark wordt volledig heraangelegd. Het doel van dit grootschalige project 'Max aan de Zenne' ('Max-sur-Zenne'): de kwaliteit van de open ruimte verbeteren tot een unieke plek waar het voor iedereen fijn is om te rusten, ontspannen en passeren en tevens een plek die opgewassen is tegen de klimaatverandering. Het programma voor dit project omvat de renovatie van het hele park, de openlegging van de Zenne over ongeveer 700 m, een nieuwe toekomst voor de Maximiliaanboerderij en de optimalisering van de mobiliteit op de hoofdwegen.

ZIE OOK

Stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote