Stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote

Het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote (SVC 1), dat op 16 november 2017 werd goedgekeurd, is een 60 maanden durend gewestelijk programma. Er loopt een projectenoproep voor sociaal-economische operaties. Kandidaturen kunnen tot en met 28 februari 2019 opgestuurd worden.

Het programma is gericht op het revitaliseren van een perimeter die zich uitstrekt over verschillende gemeenten, met name de Stad Brussel en Sint-Jans-Molenbeek. Het initiatief wordt gerealiseerd aan de hand van vastgoedoperaties, sociaal-economische acties, de openbare ruimte en leefmilieu.

Perimeter

Projectenoproep

Binnen de sociaal-economische operaties wordt een subsidie voorzien onder de vorm van een projectenoproep voor de ontwikkeling van acties ter bevordering van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven binnen de perimeter.

Deze projectoproep, waarvan de kandidatuurdossiers ten laatste op 28 februari 2019 worden verwacht, loopt tot het einde van het stadsvernieuwingscontract, namelijk 30 november 2022. De oproep is rechtstreeks gericht aan:

  • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's)
  • publiekrechtelijke personen en sociale immobiliënkantoren
  • verenigingen zonder winstoogmerk
  • bedrijven met een sociaal doel
  • stichtingen van openbaar nut

Reglement en kandidatuurdossier:

Stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote