Stadsvernieuwingscontract Zuidstation

Het Stadsvernieuwingscontract (SVC 7) Zuidstation is een gewestelijk actieprogramma waarvan de perimeter zich uitstrekt over de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en de Stad Brussel.

Dit programma zal een deel van de gewestelijke ambities van het Richtplan van Aanleg (RPA) 'Zuid' financieren, door prioritair te werken aan de dichtheid van het netwerk en de verbetering en vergroening van de openbare ruimten.

Woningen en lokale en grootstedelijke voorzieningen dragen bij tot de sociale, economische en ecologische transitie van de wijk en het Gewest.

Perimeter SVC Zuidstation

Perimeter 'Rondom het Zuidstation'

Fases

  • 2021-2022: opstelling van het programma (diagnose, uitdagingen, programma)
  • 2023-2027: uitwerking
  • 2028-2030: uitvoering

Andere initiatieven in de Zuidwijk

Tegelijk met het SVC 7 lopen er momenteel meerdere initiatieven in en rond de Zuidwijk.

Binnen de perimeter:

Aan de rand van de perimeter:

Ook andere openbare (Gewest, gemeenten, Citydev, MIVB, NMBS, Infrabel...) en private investeringen zijn gepland.

Participatie

Een participatieproces vindt plaats tijdens de volledige periode van het opstellen van het programma via:

  • Een raadpleging van publieke actoren en verenigingen om hun terreinexpertise te benutten en thematische workshops
  • Een analyse van het terrein door een dagelijkse verkenning
  • Een participatieve wandeling (27 november 2021) en thematische workshops
  • Een burgerforum - algemene vergadering

Meer info?

ZIE OOK

Stadsvernieuwingscontract Zuidstation
perspective.brussels © Citytools - LAB705